Категорије
СНП

Otvorena Srpska kuća u Beranama

Otvaranju Srpske kuće u Beranama prisustvovao je i Episkop budimljansko-nikšićki g.Metodije, ministar zdravlja i potpredsjednik SNP-a Dragoslav Šćekić, kao i predsjednici više opština iz Crne Gorec

U Beranama je danas, u prisustvu velikog broja zvanica i gostiju, na svečan način, otvorena Srpska kuća, koja je poklon Pokrajinske vlade Vojvodine srpskom narodu u Crnoj Gori.

Srpska kuća, na tabli koju su otkrili predsjednik Pokrajinske vlade Vojvodine, Igor Mirović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjet Crne Gore, Momčilo Vuksanović i predsjednik opštine Berane, Vuko Todorović, nosi puni naziv Srpski kulturno-informativni centar Sveti Sava – Berane.

Tim povodom, oni su u dvorištu ove kuće, zasadili drvo koje simbolizuje jedinstvo i povezanost srpskog naroda u Srbiji i Crnoj Gori.

U ime domaćina prisutnima se obratio predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta dr Momčilo Vuksanović.

Ova kuća je izuzetno vrijedan poklon pokrajinske Vlade Vojvodine, ali je daleko vrijedniji odnos naše braće iz Srbije, koja nam u svim mogućim prilikama pomažu i priskaču u pomoć da očuvamo identitet srpskog naroda u Crnoj Gori i budemo ono što jesmo. Naša pozicija u Crnoj Gori nije sjajna, ali u Crnoj Gori je ogroman potencijal srpskog naroda i želimo da ova kuća bude, ne samo srpska kuća, jer je u Beranama gotovo svaka kuća Srpska, već kuća srpskih organizacija koje se bave kulturom, nevladinih organizacija koje u svom program imaju zaštitu identiteta srpskog naroda, jezika, ćiriličnog pisma, tradicije i kulture koje u Crnoj Gori ne traže ništa više nego druge nacionalne zajednice ”, istakao je Vuksanović.

Foto: Radio Berane

Kuću je otvorio predsjednik Pokrajinske vlade Vojvodine Igor Mirović koji je pozdravio domaćine i posebno predstavnika Vlade Crne Gore, ministra zdravlja, Dragoslava Šćekića

Mirović je kazao da će ova kuća biti most između Srbije i Crne Gore, neophodan i veoma važan za budućnost, most povezivanja a ne razdvajanja.

Ova kuća je građena, da bi, i danas i u vremenima koja su pred nama, i sama gradila i učvršćivala duh onog dijela našeg, srpskog naroda koji živi u ovom dijelu Crne Gore, kao i njegov osjećaj pripadanja sopstvenim korijenima i cjelokupnom srpskom nacionalnom korpusu i da bi podsticala i njegovala ponos zbog tog pripadanja, koji najbolji pandan ima u ponosu koji svako od nas koji živimo izvan Crne Gore duboko osjeća prema korijenima koji su nam upravo ovdje, pod ovim nebom i koje nikakada ne smijemo, niti hoćemo da zaboravimo”, rekao je Mirović.

On je dodao da je ova kuća građena da bi u dušama generacija ljudi koji ovdje žive, čuvala i sačuvala pradjedovski zavjet o čojstvu i junaštvu.

U njenim temeljima nije samo podrška Pokrajinske vlade Vojvodine, već i podrška cijele Srbije, njenog rukovodstva, predsjednika i njenog naroda. Ona je most prema drugima, most zajedništva, most ka budućnosti” – kazao je Mirović.

 Mirović je dodao da je to podrška i briga za ljude koji ovdje misle, dišu i žive srpski i koji su, kao sto su prirodno vezani i za rodno tlo, prirodno vezani i za svoju maticu.

Foto: Radio Berane

On je pozvao na to da Srpska kuća, kao i drvo koje je u njenom dvorištu danas zasadjeno, budu “još jedan simbol jedinstva srpskog naroda ma gdje živio i most ljubavi prema drugim narodima sa kojima zajedno živimo”.

Izvor: https://budiminfo.me

Категорије
СНП

Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv side, zgrada Skupštine Crne Gore večeras je osvijetljena crvenom bojom

„Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv side, zgrada Skupštine Crne Gore večeras je osvijetljena crvenom bojom. Stojimo uz naše građanke i građane koji se bore sa ovom teškom bolešću“, napisala je predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović na Tviteru

Категорије
СНП

Završeno 15. zasijedanje Ženskog parlamenta

U Skupštini Crne Gore danas je održano 15. zasijedanje „Ženskog parlamenta“. Raspravu na temu ,,Borba protiv nasilja nad ženama“ otvorila je predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Božena Jelušić.

Obraćajući se prisutnima Jelušić je istakla da je nasilje nad ženama svih uzrasta/dobi jedno od najraširenijih, najistrajnijih i najrazornijih kršenja ljudskih prava u svijetu. ,,Nalazim da je Skupština, kao institucija, obavezna da pošalje jasnu poruku o nultoj toleranciji na nasilje, kojom bismo potvrdili da nije slučajnost što je Crna Gora jedna od prvih potpisnica Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici”, kazala je Jelušić.

Ona je poručila da ne smijemo biti društvo u kojem je nasilje prihvaćena i /ili prihvatljiva norma. ,,Prijavljivanje nasilja, informisanje i podrška institucija, pravi su koraci ka njegovom sprječavanju. Ćutanjem o nasilju dopuštamo da žene i dalje žive kao žrtve”, kazala je predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost.

 Jelušić je zaključila da je „Ženski parlament“ prilika da se ukaže na pojavne oblike nasilja nad ženama i razmijeni mišljenje o najboljem pristupu i najefikasnijim oblicima borbe protiv nasilja nad ženama.

Ističući da je rodno zasnovano nasilje jedan od najtežih oblika rodne neravnopravnosti i kršenja ljudskih prava, te da je ukorijenjeno u rodnoj nejednakosti sa kojom se žene suočavaju tokom svog života od najranijeg djetinjstva do starosti, predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović je podsjetila na istraživanje OEBS-a o stavovima i percepciji psihičkog nasilja prema ženama i djevojkama u porodici i partnerskim vezama koje pokazuje da je svaka peta žena u Crnoj Gori bila žrtva nasilja.

U tom kontekstu ona je podsjetila i na činjenicu da ,,nasilje državu Crnu Goru košta 9,2 miliona eura”, pri čemu, ,,neprijavljeno nasilje sa posljedicama iznosi čak 233,2 miliona eura”, što je, istakla je Đurović, značajno veći iznos od institucionalnih troškova saniranja i predupređenja daljeg nasilja kroz djelovanje institucija.

Ona je ocijenila da u je borbi protiv nasilja nad ženama neophodno insistirati na multisektorskom i multidisciplinarnom pristupu. ,,Potrebno je obezbijediti odgovarajuću raspodjelu ljudskih i finansijskih resursa za politike, mjere i propise sa ciljem sprečavanja i suzbijanja nasilja nad ženama, jačanje mjera koje osiguravaju bezbjednost i potrebe djece žrtava i svjedoka porodičnog nasilja. Takođe, potpunu primjenu primjenu disciplinskih mjera za okončanje nekažnjivosti službenika koji ne obavljaju svoje dužnosti i kraj prakse alternativnog rješavanja porodičnih sporova sa istorijom nasilja u porodici kao i o uvođenju sveobuhvatne procjene rizika i efikasnom sprovođenju multidisciplinarnog pristupa u obezbjeđivanju zaštite i bezbjednosti svim žrtvama, te povećati nivo javne svijesti o nasilju nad ženama i nasilju u porodici”, precizirala je predsjednica Đurović.

Tokom današnjeg zasijedanja, prisutnima se obratila i potpredsjednica Skupštine Crne gore i kopredsjednica Ženskog kluba Branka Bošnjak, koja je podsjetila da se u praksi često dešava muška solidarnost.

„Skrenuću pažnju i na verbalno nasilje. Gdje je granica između slobode izražavanja i govora mržnje? Ovih dana je aktuelno i to da su metom postale i ambasadorke koje izražavaju svoje stavove. I nema osude, ima javne koja prođe za par dana, ali nema osude sistema. Spremni smo da mijenjamo zakone i zato je važno da kao krivično djelo definišemo femicid. Takođe, važno je  zaustaviti govor mržnje i verbalno nasilje. Nadam se da će sistem oštrije i drugačije odnositi prema svemu što žene doživljavaju u Crnoj Gori“, kazala je ona.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković je naveo da brojni indikatori ukazuju na zabrinjavajući trend rasta nasilja nad ženama, a dodatno brine, kako je kazao, i nerijetko zabilježena zamjena uloga po kojoj je žrtva predstavljena i kao krivac, ,,zato što ne pristaje na teror postojećih zabluda o ženi kao manje korisnoj i manje ravnopravnoj”.

,,Pozivam na odlučnu akciju u cilju promocije prava i zaštite žrtava, a još više na pojačani rad na prevenciji eliminacije nasilja nad ženama već kod prvih znakova postojanja rizika. U protivnom čini mi se da ćemo i kao i mnogo puta do sada, zakonima kaskati za nedostajućom društvenom podlogom”, kazao je Bjeković, dodajući da je suštinski važno raditi na eliminaciji sterotipa i predrasuda.

Ističući da je suštinski važno prepoznati da se nasilje nad ženama provlači kroz sve segmente društva i da je otuda neophodno da poslanici i poslanice, kao predstavnici zajednice o tome govore glasno, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag je poručila da nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna ili porodična stvar, te da društvo bez nasilja nad ženama i djevojkama, društvo u kojem je rodna ravnopravnost norma – zahteva jednak doprinos muškaraca i žena.

,,Misija i Odbor za rodnu ravnopravnost rade ruku pod ruku na izgradnji rodno-osjetljivijeg parlamenta, koji odražava i gradi kohezivno društvo, kao i instituciju koja je bezbjedno radno mjesto za sve. Pred vama je Knjiga dobrodošlice za nove poslanike i poslanice na temu značaja i uloge Skupštine u ostvarivanju rodne ravnopravnosti, a koja je proizvod naše uspješne saradnje sa Odborom. Sadrži praktične alate za članove i članice Parlamenta za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti, ocjenjuje zakonodavstvo kako bi se osigurala njegova jednaka primjena na žene i muškarce, djevojčice i dečake. Kada počnete da koristite ove alate, vi kao narodni predstavnici imaćete značajnu ulogu u izgradnji ravnopravnog društva”, kazala je Vag.

Prema riječima zamjenice ambasadorke Češke Republike Petre Ali Dolakove, Parlament je u idealnoj poziciji jer može da redovno održava tematske sjednice, da obezbijedi različite fondove, da opredijeli dio budžeta za žrtve nasilja, kao i da finansira nevladine organizacije koje se bore za prava žena. Takođe, ona je skrenula pažnju na govor mržnje i diskriminaciju žena naročito u javnoj sferi, ističući da se mora intenzivnije uticati na prevenciju ovih problema.

Načelnica Direkcije za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja Jovana Radifković ukazala je na značaj međunarodnih dokumenata kojima se žena štiti od svih vidova nasilja kao i na statističke podatke o slučajevima nasilja u porodici. Naglašavajući da je „Crna Gora još uvijek patrijarhalna država, te da nam se shvatanja teško mijenjaju”, kazala je da to ne smije i ne može biti izgovor za neprestanu borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i na podizanju svijesti kompletnog crnogorskog društva.

Iz SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Ljiljana Zeković kazala je da predstavnice NVO sektora dolaze na Ženski parlament uvjerene da je riječ o skupštinskom zasijednju a ne, kako je navela, konferencija na kojoj se slušaju prezentacije. „Mi ovdje dolazimo da bi ono što imamo da kažemo čuli poslanici“, navela je Zeković i dodala da je danas trebalo govoriti i o odgovornosti parlamentaraca za živote žena u Crnoj Gori. „Svi se pozivamo na Istanbulsku konvenciju, a jedna od ključnih stvari te konvencije jeste da se nasilje nad ženama prepozna i bude koordinirano kroz sve javne politike, a to znači kroz sve državne organe“, zaključila je Zeković.

Fana Delija iz Centra za romske inicijative, ovom prilikom je navela, da su pripadnice romske i egipćanske nacionalnosti višestruko diskriminisane u svim oblicima i oblastima. „Postavlja se pitanje zašto pripadnici romske i egipćanske nacionalnosti nemaju svog predstavnika u parlamentu“, upitala je Delija i dodala da apeluje da taj problem takođe treba imati u vidu, kako bi se zaista poboljšao njihov položaj.

Tokom sjednice u oblasti nasilja nad ženama predstavljena su istraživanja MONSTAT-a o uslovima života i bezbjednosti žena; Uputstvo za prijavljivanje i procesuiranje slučajeva diskriminacije i seksualnog uznemiravanja po osnovu pola i roda na radnom mjestu koje je za potrebe Odbora izradila Misija OEBS-a u Crnoj Gori, kao i istraživanje UNICEF-a ,,Prevencija dječjih brakova u Crnoj Gori“. Tim povodom prisutnima su se obratili Snežana Remiković, v.d. pomoćnica direktora MONSTAT-a, Adnan Kadribašić, konsultant OEBS-a i Nada Martinović Đurović, predstavnica UNICEF-a.

Izvor: https://www.skupstina.me

Категорије
СНП

Šćekić Pokretu Evropa sad

Категорије
СНП

Šćekić Pokretu Evropa sad

Категорије
СНП

Ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević, na 15. Ženskom parlamentu posvećenom borbi protiv nasilja nad ženama i poštovanju Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama – Istanbulskoj konvenciji

Категорије
СНП
Категорије
СНП

Vojinović: Gradske škole prebukirane, u ruralnim područjima prazne

On je naveo da je predviđeno da u najskorije vrijeme Podgorica dobije četiri nove škole – tri za osnovno obrazovanje i gimnaziju

Sistemu obrazovanja u Crnoj Gori nije u dovoljnoj mjeri poklonjena pažnja države i sistema i neohodne su suštinske promjene u kratkom roku, ocijenjeno u intervjuima koje su Udruženje Roditelji i agencija MINA realizovali u okviru projekta Roditelji između činjenica i mišljenja.

Ministar prosvjete Miomir Vojinović je, govoreći o problemu prebukiranosti škola, naveo da se on prvenstveno odnosi na gradske škole.

„Sa druge strane, imamo ogroman broj ruralnih područja gdje su školske prostorije prazne“, rekao je Vojinović i poručio da je problem prebukiranosti sistemski i da ga ne može rješavati samo Ministarstvo prosvjete.

On je kazao da su to problemi decenijske prirode, ali da se u proces rješavanja objektivnih problema mora ući.

„Imamo nekoliko škola koje se grade, a trebalo je da budu završene do sada“, dodao je Vojinović.

On je naveo da je predviđeno da u najskorije vrijeme Podgorica dobije četiri nove škole – tri za osnovno obrazovanje i gimnaziju.

Kako je kazao, prosvjetni radnici zaslužuju bolji položaj i adekvatnu nagradu za ogroman trud i rad.

Vojinović smatra da je kvalitet udžbenika u Crnoj Gori u rangu sa kvalitetom udžbenika u okruženju.

Profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Saša Milić, ocijenio da je u Crnoj Gori u poslednjih deset godina donekle uvažen značaj predškolskog obrazovanja, ali da su vrtići i dalje prebukirani, vaspitni kadar demotivisan, a izdvajanja iz državnog budžeta za tu oblast nedovoljna.

„Ako znamo da se mozak razvija do šeste/sedme godine, kao i druge funckije, da ne govorimo o elementima socijalnog i emocionalnog razvoja koji svoje temelje dobija u periodu predškolstva, mislim da mi kao društvo i dalje neadekvatno tretiramo predškolsko obrazovanje“, rekao je Milić.

On je ocijenio da bilo vrijeme da se prestane sa pisanjem strategija i drugih planskih dokumenata koji se ne primenjuju.

Milić je istakao da veliki broj gradova u Crnoj Gori do nedavno nije ni imao jaslene grupe, što pokazuje odnos prema kompletnom sistemu preškolskog obrazovanja i vaspitanja.

On je rekao da je u odnosu na 2015/16. godinu zabilježen porast obuhvata djece za 36 odsto, ali da to nije pratilo uvećanje infrastrukture, kadra, kao ni izdvajanja iz budžeta za predškolsko obrazovanje.

„To govori da se vrlo često bavimo brojkama. Mislim da je vrijeme da prestanemo da mašemo brojkama. Da li ovoliko procenata znači unpređenje ili makar očuvanje kvaliteta, ili po mom dubokom ubjeđenju srozavanje kvaliteta rada“, dodao je Milić.

Milić smatra da kvalitet rada u predškolskim vaspitnim ustanovama nije unaprijeđen, te da se standardi koji su predviđeni planskim dokumentima često krše i obesmišljavaju.

Prema podacima Ministarstva prosvjete, predškoleske javne i privatne ustanove u Crnoj Gori pohađa više od 24 hiljade djece.

Obuhvat djece od tri do šest godina je oko 77 odsto i primjećuje se da je trend rasta neko vrijeme prisutan, dok je cilj strategije koja se tiče ove oblasti obuhvat od 95 odsto.

Profesorica Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Biljana Maslovarić, kazala je da je potrebno depolitizovati obrazovni sistem u Crnoj Gori i dovesti odgovorne ljude na čelo Ministarstva prosvjete.

“Ali nemamo volju i, bojim se, svijest o tome gdje se mi nalazimo. To traje dugi niz godina, ljudi su zarobljenog uma. Zna se zašto se to dešava – zbog odsustva kritičkog mišljenja, a iza svega toga stoji ekonomski status”, rekla je Maslovarić.

Prema njenim riječima, više nema vremena, ali ne želi da paniči.

Urednica u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva, Nađa Durković, kazala je da Zavod planira da mijenja udžbenike za najniže razrede škola, ukoliko se ne bude mijenjao predmetni program.

Ona je kazala da je sistem obrazovanja postavljen tako da učenici uče onako kako ih nastavnici propituju i ocjenjuju.

„Poželjan je sistem u kojem će se prepoznati vrijednosti. Da sistem otkriva vrijedne i dobre, a ne da oni dokazuju nešto nekome“, dodala je Durković.

Govoreći o kritikama na račun kvaliteta udžbenika, Durković je kazala da su u poslednjih 19 godina, koliko radi u Zavodu, dobili 20-ak zvaničnik dopisa u kojima su kritikovana pojedina rješenja u udžbenicima, od kojih većina nije bila utemeljena.

Na pitanje da li će biti nastavljena digitalizacija udžbenika, Durković je ukazala da je Vlada prihvatila Strategiju digitalizacije obrazovanja do 2027. godine, a da Zavod ima vrlo aktivnu ulogu i da promišlja šta bi sledeće uradili na tom polju.

Durković smatra da će digitalni sadržaj biti koristan u inkluzivnoj nastavi, ukoliko se dobro koncipira i izaberu pravi sadržaji i put kojom dinamikom to treba raditi.

Na pitanje da li je u planu izrada udžbenika za djecu sa smetnjama u razvoju, Durković je kazala da i o tom pitanju razmišlja u Zavodu, ali da je teško, uzimajući u obzir specifične smetnje kod neke djece, napraviti nešto što je korisno u nastavi.

Direktorica Ispitnog centra, Dragana Dmitrović, rekla je da se ponekad desi da profesori nemaju dovoljno vremena da u učionici ocijene i naprave kompletnu provjeru znanja učenika i da to jeste rezultat sumativnog ocjenjivanja.

Dmitrović je, govoreći o prelasku na drugi sistem ocjenjivanja, rekla da se ne može odjednom preći sa sumativnog na formativno ocjenjivanje i da bi možda najbolje bilo naći ravnotežu između formativnog i sumativnog načina.

Formativno ocjenjivanje je redovno i plansko prikupljanje podataka o napredovanju učenika u toku samog procesa sticanja znanja. Za razliku od sumativne ocjene koja je usmejrena na rezultate, formativno ocjenjivanje je vrednovanje samog procesa učenja.

Ona je, upitana da li postoji nada da će rezultati PISA testiranja biti bolji u odnosu na prethodne, kazala da ne bi prejudicirala rezultate PISA testiranja od prošle godine i da su oni tajni do dana objavljivanja.

Na pitanje da li je broj Luča realan i odgovara li rezultatima koje pokazuju i PISA testiranja, Dmitrović je rekla da je to pitanje za sve subjekte u obrazovanju.

Kako je kazala, rezultati tog testiranja možda nijesu uvijek najrealniji, jer učenici nekad i ne završe kompletan test, prešlo se i na digitalnu formu, ali da su definitivno upotrebljivi.

Dmitrović je naglasila da se nada da će svi shvatiti da je najvažnije znanje, a ne ocjena.

Upitana o komentarima da se dešavalo da se na testovima pojavljuju oblasti koje djeca nijesu obrađivala u toku školovanja, Dmitrović je rekla da se ne može govoriti o tome kao pravilu.

„Desilo se u doba korone, jer znate da se nastavni plan i program sprovodi jedinstveno, međutim nastavnik ima mogućnost da napravi raspored nastavnih jedinica na mjesečnom niovu i dešavalo se da neka škola neku oblast realizuje, a neka ne i onda se to desi“, dodala je Dmitrović.

Vršiteljka dužnosti direktorice Zavoda za školstvo (ZZŠ), Zoja Bojanić Lalović, smatra da ocjenjivanje u crnogorskim školama treba da bude u funkciji motivacije učenika i unapređenja kvaliteta nastave.

Ona je istakla da se ne smije zanemariti činjenica da se stanje u društvu odražava na obrazovanje.

„Treba naći način da se ono što je loše u društvu ne odrazi na stanje u obrazovanju. Stoga u ovom trenutku treba hitno pristupiti analizama“, rekla je Bojanić Lalović.

Bojanić Lalović je, odgovarajući na pitanje da li ocjenjivanje prikazuje realno stanje i šta bi u tom dijelu trebalo promijeniti, kazala da ocjenjivanje, kao jedan proces u nastavi, treba da bude usmjereno ka učeniku i da ga motiviše.

Prema njenim riječima, ocjena treba da bude u funkciji motivacije učenika i u funkciji unapređenja kvaliteta nastave.

Bojana Lalović je ocijenila da nastavnici odgovorno rade svoj posao.

„Svjedočili smo, posebno kada je kovid kriza nastupila, tome koliko se nastavnik brzo prilagođava“, kazala je Bojanić Lalović.

Upitana da prokomentariše to što se nastavnici često žale da su „zatrpani“ administracijom i da imaju mnogo obaveza koje im otežavaju da se usmjere isključivo na prenošenje znanja, ona je kazala da nastavnik mora planirati i da se bez valjanog plana ne može govoriti o kvalitetnoj nastavi.

U okviru projekta, koji finansiraju Evropska unija u Crnoj Gori i Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici, Udruženje Roditelji i agencija MINA bave se temama iz oblasti obrazovanja, koje treba da pomognu roditeljima da steknu jasniju sliku o problemima na koje često ukazuju.

Izvor: https://www.vijesti.me

Категорије
СНП

Odgovor ministra Šćekića Evropi sad

Prije nego se osvrnem na vaše jeftine napade, još jednom da ponovim da ova Vlada neće smanjivati neto plate građanima, kako vi vrlo zlonamjerno pokušavate da protumačite moje izjave. A sad da razbijemo još jednu od vaših teorija koju ponavljate kao papagaji i sebe pokušavate da predstavite ekonomskim alhemičarima. U ovoj godini su ostvareni rekordni prihodi u budžetu zbog rekordne naplate PDV-a koji je proporcionalno uvećan u odnosu na rast cijena na malo. Osim toga, zbog velikog rasta cijena goriva na početku godine je ostvarena i rekordna naplata akciza na gorivo a ne zbog „vašeg“ nepostojećeg programa koji sadrži samo jednu mjeru a to je „uzmimo pare zdravstvenom sistemu, podijelimo ih manjem dijelu građana i izigravajmo heroje“. Tokom rada vaše Vlade je cvetao šverc cigareta. Ova Vlada je zaustavila šverc i do sada naplatila više oko 50 miliona eura više akciza na duvan. To je donijelo više novca u Budžet nego svi vaši nikad viđeni Zakoni kojima ste u vašem Budžetu projektovali prihode za 2022 godinu. Zbog toga što je ova Vlada prepolovila akcizu na gorivo, da bi pomogla građanima da bolje podnesu inflatorni udar, ustupili smo kroz smanjenje cijena goriva dodatnih 40 miliona sredstava građanima i privredi sto vama nije ni na pamet palo.

Koliko ste sposobni u realnim situacijama, kada ne prepisujete od drugih „eksperata“ najbolje govore vaši projekti koji su debelo koštali ili će tek koštati državu i građane. Da krenem redom sa projektom osnivanja Air Montenegra koji ste kao osnovali za jedan evro a onda na volšeban način i nezakonito iz Budžeta uložili još trideset miliona, famozni Montenegro works koji je koštao građane pola miliona eura a koji je služio sa punjenje džepova vaših drugara iz Pokreta, arbitraže za Aman i put Meljine-Petijevići koji prijete da ovu državu koštaju više od sto miliona eura itd.

Eto vam odgovor odakle isplaćujemo uvećane plate svim onim kategorijama koje ste vi zaboravili da obuhvatite kvazi programom „Evropa sad“ kao što su penzioneri, zaposleni u policiji, zaposlenima u prosveti i nemedicinskom osoblju.

Bolje bi bilo da se pozabavite istragama koje protiv vas vodi SDT i mogućim optužnicama za nezakonit rad i nekontrolisano zaduživanje države i građana tokom trajanja vaše Vlade.

Категорије
СНП

Lalošević i Vojinović uručili omladinske kartice srednjoškolcima

Ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević, ministar prosvjete, Miomir Vojinović, državna sekretarka u Ministarstvu sporta i mladih, Amina Cikotić, državna sekretarka u Ministarstvu prosvjete, Milijana Vukotić Jelušić i direktor NVO „Centar za omladinsku edukaciju“, Jugoslav Radović obišli su danas JU Gimnaziju “Slobodan Škerović” i Srednju ekonomsku školu “Mirko Vešović”, gdje su podijelili učenicima prvih razreda omladinske kartice. Do sada je podijeljeno preko 32.000 kartica, a nedavnim potpisivanjem ugovora o saradnji prvacima naših srednjih škola dostupno je još 7.000 omladinskih kartica.Navedeno partnerstvo pružiće priliku svim upisanim srednjoškolcima u prvom razredu 2022/2023. godine da dobiju besplatnu benefit EYCA karticu sa periodom važenja od četiri godine, koja će im omogućiti veliki broj popusta i povoljnosti u našoj zemlji i širom Evrope.Evropska omladinska kartica (EYCA) je međunarodni društveno odgovorni program koji mladim ljudima (13-29 godina) u Crnoj Gori olakšava ulazak u svijet informacija, mobilnosti, neformalne edukacije i umrežavanja, ali i mogućnosti socijalne inkluzije mladih kroz aspekt velikog broja povlastica koje kartica nudi – više od 270 popusta u Crnoj Gori i preko 70.000 benefita u Evropi.Ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević, prilikom dodjele kartica učenicima Srednje ekonomske škole, izrazio je zadovoljstvo što je ministarstvo na čijem je čelu nosilac ovog projekta.“Omladinska kartica je jedan od uslova za socijalnu inkluziju mladih ljudi Crne Gore. Trista popusta koje imate u Crnoj Gori, uključujući željeznički prevoz, nacionalne parkove, pozorišta, avio prevoz, a u pregovorima smo sa još brojnim firmama, omogućiće vam da imate popust za sve ono što vas čini inkluzivnijim i pristupačnijim za svaku vrstu društvene zbilje”, kazao je ministar Lalošević.U Crnoj Gori je otvoreno do sada 11 omladinskih centara, dok je najavljeno otvaranje još jednog u Tuzima, a planirana su još četiri, kako bi se omladinske kartice lakše distribuirale.Omladinska kartica omogućava i preko 10.000 popusta van granica Crne Gore. Ministar Lalošević objasnio je učenicima da će imati pristup i velikim svjetskim centrima kulture.Ministar Vojinović istakao je da je ovo poseban iskorak kada je u pitanju crnogorsko obrazovanje, te da je to evropski korak male Crne Gore.“Ovaj događaj na simboličan način pokazuje da je podgoričkoj Gimnaziji i crnogorskom školstvu mjesto u Evropi. Sa zadovoljstvom smo prihvatili inicijativu Ministarstva sporta i mladih i nevladine organizacije, te nijednog trenutka nijesmo imali dilemu da vi treba da budete dio evropskih momaka i djevojaka, da dijelite sve one savremene vrijednosti koje su tekovine demokratskih evropskih društava”, obratio se prisutnim učenicima ministar Vojinović koji im je poželio uspješan nastavak školovanja.