Категорије
Актуелно

DEKLARACIJA ASOCIJACIJE ŽENA SNP CG

Polazeći od težnje za izgradnju demokratskog društva, zasnovanog na vladavini prava, poštovanju ljudskih i manjinskih prava, principu rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, a uzimajući kao polaznu osnovu ratifikovane i međunarodno priznate Konvencije i Deklaracije o pravima i položaju žena i ukidanju svih oblika diskriminacije prema njima, Socijalistička narodna partija Crne Gore, na Izbornoj konferenciji Asocijacije žena, održanoj u Podgorici 9.12.2018.godine, donosi:

DEKLARACIJU O UNAPREĐENJU POLOŽAJA ŽENA U CRNOJ GORI

Na putu evropskih integracija u Crnoj Gori, potrebno je još snažnije afirmisati princip rodne ravnopravnosti, koji podrazumijeva davanje potpuno jednakih mogućnosti ženama i muškarcima prilikom učešća u društveno-političkom životu.

Žene u Crnoj Gori moraju u potpunosti učestvovati u kreiranju, promovisanju i nadgledanju svih programa i akcija, koje će doprinjeti poboljšanju njihovog položaja.

Bez ravnopravnosti u političkom, ekonomskom i bilo kom drugom odlučivanju, ne postoji mogućnost da rodna ravnopravnost bude integrisana u kreiranje politike donosioca odluka.

Zalagaćemo se za procentualno veće učešće žena u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu.

SNP CG osuđuje sve oblike nasilja nad ženama i u porodici i stoga će se zalagati za unapređenje domaće zakonske regulative, sa ciljem prevencije nasilja nad ženama i njegovog oštrog sankcionisanja, kao i za kontinuiranu institucionalnu zaštitu žena i porodice.

Zalagaćemo se za razvijanje programa ženskog preduzetništva, edukaciju i osnaživanje žena da izađu na tržiste rada.

Zalagaćemo se za donošenje i jačanje mjera u vidu olakšica samohranim majkama, za podizanje i vaspitanje djece, kao i poboljšanja socijalnih davanja i zdravstvenih usluga.

Zalagaćemo se za predstavljanje i promovisanje uloge žene u medijima kao i za uklanjanje govora mržnje i omalovažavanja žena u javnom životu.

Zalagaćemo se za afirmaciju ženskog stvaralaštva, aktivnije učešće u oblasti sporta i kulture i jačanje saradnje sa NVO sektorom koji se bavi rodno-senzitivnom tematikom.

U Podgorici, 9.12.2018.godine

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.