Категорије
Друштво

BAR – Traže ukidanje dozvole za vrtić

Predstavnici građanske Inicijative iz Bara podnijeli su tužbu Upravnom sudu Crne Gore kojom traže ukidanje Rješenja Ministarstva održivog razvoja i turizma – Sektor građevinarstvo br. UPI1054-1050/19-2016 od 01.03.2017. godine, kojim je Ministarstvu prosvjete i JPU „Vukosava Ivanović Mašanović” iz Bara izdata građevinska dozvola za izgradnju dječijeg vrtića i jaslica.<br />U tužbi, predstavnici Građanske inicijative su izložili nezakonitosti spornog rješenja koje se tiču povreda pravila upravnog postupka, pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, o čemu su dostavili dokaze. Na osnovu dokumentacije koju su predstavnici inicijative dobili od MORT-a i Opštine, tužitelji su ukazali da je „građevinska dozvola donijeta na osnovu nevalidnih i neadekvatnih dokumenata”.<br />Uvidom u dokumentaciju na osnovu koje je izdata sporna građevinska dozvola kao i uvidom u samu građevinsku dozvolu, nesporno se utvrđuje da investitor JPU „Vukosava Ivanović Mašanović” iz Bara nije dostavila niti u spisima postoji polisa osiguranja od odgovornosti za investitora JPU „Vukosava Ivanović Mašanović” Bar. Sva revidovana projektna dokumentacija se odnosi na investitora JPU „Vukosava Ivanović Mašanović”, a ne i na Ministarstvo prosvjete. Takođe, ne postoje ni polise osiguranja za učesnike u izradi glavnog projekta, kao ni za koja je jedan od revidenata glavnog projekta, čime su direktno prekršene odredbe člana 93 tada važećeg Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta.<br />Kako su istakli, ono što je zanimljivo jeste da je sporna građevinska dozvola izdata, između ostalog, na osnovu Polise osiguranja od odgovornosti za jedno pravno i jedno fizičko lice, s tim da prava traje od 13.01.2016.godine do 13.01.2017. godine, a druga od 12.01.2016. godine do 12.01.2017. godine (Rješenje koje se osporava donijeto je 01.03.2017.god, što obije polise čini nevažećim). Uvidom u dokumentaciju, predstavnici inicijative građana nisu mogli naći nijednu logičnu vezu između polise osiguranja fiičkog lica koja je priložena sa projektom izrade vrtića, obzirom da, sem što je istekla, na polisi piše da je dio dokumentacije potrebne za dobijanje građevinske dozvole za projekat u Herceg Novom (detanji o ovome opisani su u tužbi a dokazi o tome priloženi, iz razloga poštovanja privatnosti ovdje ne navodimo imena). Apsolutno je nejasno zašto je, između ostalog, na osnovu ove polise izdata sporna građevinska dozvola, jer se ova polisa ne odnosi na lice, odnosno subjekt koje je učestvovalo u izradi glavnog projekta spornog vrtića, niti u njegovoj reviziji, niti ima bilo kakve veze sa projektom izgradnje vrtića.<br />U tužbi se dalje navode razlozi nezakonitosti kao što je činjenica da u građevinskoj dozvoli nije navedena faznost građenja objekta čime je direktno prekršena odredba člana 94 tada važećeg Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta. Izdata građevinska dozvola zasniva se, između ostalog, i na Urbanističko- tehničkim (UT) uslovima br. 032-07-dj-351-72 od 02.02.2010. godine, koji u tč. 7 – Inžinjersko geološke i hidrološke karakteristike navode da treba „Za potrebe projektovanja odnosno izradu idejnih i glavnih projekata izraditi geomehaničke elaborate za objekte pojedinačno ili grupno, koji definšu geološki sastav terena, inžinjersko geološke i hidrološke karakteristike terena, a u skladu sa Zakonom o geološkim istraživaeima”. Glavni projekat sadrži deset svesaka, među kojima nije geomehanički elaborat, predviđen UT uslovima.<br />Predstvnicima Građanske inicijative je nejasno kako je Rješenje iz 2008. godine moglo biti osnov za donošenje rješenja pobijanog tužbom, s obzirom da je Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine rješenje br. 01-1865/5 donijelo dana 30.06.2008. godine, odnosno skoro dvije godine prije donošenja UT uslova od 02.02.2010. godine, a više od godinu dana prije donošenja Odluke o izmjeni i dopuni DUP-a „Topolica I” od 29.09.2009. godine, kojom Odlukom je definisana namjena urbanističke parcele br.4 u zoni „G“, za izgradnju konkretnog vrtića. Ovakvo rješenje moglo je biti donijeto samo nakon donošenja UT uslova i nakon revizije glavnog projekta, odnosno nakon 24.11.2016. godine.<br />Ovo su samo neke od stavki podnijete tužbe. Kao što su to prethodno rekli, predstavnici Građanske inicijative nastavljaju borbu za očuvanje parka u centru Bara i dvorišta barske gimnazije. Oni ponavljaju da je svako rešenje ovog problema koje ne obuhvata zaštitu čempresa i dvorišta, neprihvatljivo.

Izvor: Dan.co.me

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.