Категорије
Друштво

ИНТЕРВЈУ: Општина помаже мајке и социјално угрожене грађане

Мајка која роди треће дијете добија 300 евра од Општине Беране, за четврто новорођено дијете 400 евра, затим 500 евра за пето дијете, док за шесто и више новорођене дјеце додјељује се, у виду средстава за побољшање услова за живот на селу и развоја пољопривредних домаћинстава кроз адаптацију постојећег или изградњу новог објекта, износ од 10.000 евра, чије намјенско коришћење контролише општинска Комисија, казала је у интервјуу за наш сајт, секретарка за општу управу и друштвене дјелатности Данијела – Данка Марковић, истичући да је Одлука о социјалним давањима једна од мјера локалне управе донијетих у циљу поправљања социјалне слике у Беранама.

О.Б.: Ова Одлука, са измјенама и допунама, ступила је на снагу у мају 2018. године. Можемо ли још једном подсјетити наше читаоце које све мајке имају право на једнократну помоћ?

Д.М.: На самом почетку морам рећи да је Одлука о социјалним давањима једна од првих одлука које је Скупштина општине Беране донијела 2014. године, након избора. Ова одлука има дугорочне позитивне ефекте и сигурни смо да пуно значи једној породици да купи основне ствари, које су потребне за дијете.

Право на једнократну новчану помоћ имају мајке које су држављанке Црне Горе са пребивалиштем у трајању од најмање годину дана прије рођења дјетета, и то у следећим насељима на територији општине Беране: Бабино, Бастахе, Бубање, Буче, Будимља, Црни Врх, Црвљевине, Дапсиће, Доња Ржаница, Доње Заостро, Драгосава, Главаца, Горажде, Горње Заостро, Јашовићи, Калудра, Курикуће, Лази, Лубнице, Лужац, Маште, Мезгале, Орах, Петњик, Праћевац,Радмужевићи, Ровца, Рујишта, Скакавац, Штитари, Тмушићи, Велиђе, Виницка, Вуча, Загорје, Заград и Заграђе.

О.Б.: Који је поступак за остваривање права?

Д.М.: Потребно је поднијети захтјев Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности за остваривање помоћи. Образац захтјева се може преузети у згради Општине, у Грађанском бироу.

Уз захтјев, у року од 30 дана од рођења дјетета, потребно је приложити следећу документацију: изводе из књиге рођених за дјецу, фотокопију личне карте и увјерење о пребивалишту мајке, затим увјерење о кућној заједници и увјерење мјесне заједнице да мајка има пребивалиште у тој МЗ и то годину дана прије рођења дјетета, као и број жиро рачуна.

Морам додати и то да нам је жао што грађани нису били у довољној мјери упознати са овом Одлуком раније, те су са закашњењем предавали захтјеве што је резултирало немогућношћу да остваре право на наканду. Да се то не би дешавало убудуће, у току је израда флајера, путем којих ће се грађани информисати, а који ће бити подијељени породицама у мјесним заједницама које обухвата поменута Одлука.

О.Б.: Поред помоћи мајкама, овом Одлуком је предвиђена и једнократна новчана помоћ појединцима и породицама у стању социјалне потребе. Можете ли нам рећи нешто више о томе?

Д.М.: Право на једнократну новчану помоћ имају држављани Црне Горе са пребивалиштем на територији општине Беране, а који се налазе у изузетно тешкој материјалној ситуацији и нису корисници МОП-а. Ту се мисли, у једном дијелу, на помоћ у виду набавке основних животних намирница, огријева, одјеће, обуће и средстава за личну хигијену, док постоје специфичне ситуације, настале усљед тешке инвалидности, смрти и изненадне и тешке болести, када је помоћ Општине такође неопходна.

О.Б.: На који начин се може поднијети захтјев?

Д.М.: Захтјев за остваривање једнократне помоћи подноси се на посебном обрасцу који се може преузети у просторијама Грађанског бироа Општине Беране.

Уз исти је потребно приложити: доказ о здравственом стању, укупним приходима и броју чланова домаћинства и друге доказе који потврђују тешко материјално стање у којем се налази појединац или породица.

Предаја захтјева са потребном документацијом обавља се такође у Грађанском бироу сваког радног дана од 07.00 до 15.00 сати.

О.Б.: Колики је износ који се може добити?

Д.М.: Висина износа зависи од финансијских могућности Општине а помоћ, такође, може бити реализована и у роби, уколико Комисија за социјална давања, која је оформљена за те намјене у склопу Секретаријата, након увида у документацију и изласка на терен, процијени тако. Оно што је важно напоменути јесте да исто лице, на годишњем нивоу, максимални износ који може добити јесте 300 евра.

О.Б.: Да ли ће бити и у наредном периоду сличних мјера?

Д.М.: Наравно да ће бити. У току су припреме одређених одлука које ће такође бити стимулативне за наше грађане а о којима ће јавност бити упозната када дођу на ред за јавну расправу или локални парламент.

Izvor: berane.me

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.