Категорије
СНП

СНП предлаже одлагање плаћања пореза на непокретности

На основу ситуације коју је проузрокавала пандемија КОВИД 19, Општински одбор СНП ХН, предлажио је сет мјера за ублажавање отежане ситуације

Као Општина чија се економија базира на туризму и услужним дјелатностима, евидентно је да ћемо имати великих економских посљедица услијед пандемије корона вируса, те је од највеће важности изнаћи начин за ублажавање новонастале ситуације.

Предлог сета мјера, који се доставља Скупштини општине Херцег Нови на усвајање, састоји се у следећем:

1. Одлагање плаћања пореза на непокретности за сва физичка лица и правна лица, на начин да прва рата доспијева 31.08.2020. године, док друга 30.11.2020. године;
2. Умањује се порез на непокретности за 2020 годину у висини од 50% за све регистроване издаваоце приватног смјештаја – резиденте, за објекат у којем се пружају услуге смјештаја – примарни објекат;
3. Умањује се порез на непокретности за 2020 годину у висини од 50% за све регисатроване пољопривредне произвођаче, као и они који започну пољопривредну производњу у циљу поспјешивања исте за 2020. годину, а све ради стимулисања грађана да се баве пољопривредном производњом;
4. Одлагање плаћања приреза порезу на доходак физичких лица за сва физичка и правна лица на период од 90 дана; односно на период од 120 дана за правна лица која нису отпуштала запослене у периоду пандемије;
5. Умањује се члански допринос за 2020 годину за 50% за правна лица која због тренутне епидемиолошке ситуације, а на основу наредби НКТ, не обављају привредну дјелатност;
6. Умањује се локална комунална такса за 50% за коришћење јавних површина (башти за постављање столова и столица) за 2020. годину за угоститеље;
7. Ослобађају се на период од 90 дана обавезе плаћања закупа сва физичка и правна лица, која због тренутне епидемиолошке ситуације не обављају привредну дјелатност;
8. Ослобађају се од плаћања накнаде за постављање реклама за 2020 годину за сва физичка и правна лица која због тренутне епидемиолошке ситуације не обављају привредну дјелатност (угоститељи, фризери, козметичари и др);
9. Ослобађају се на период од 90 дана плаћање накнаде за приступ комерцијалним објектима сва физичка и правна лица која због тренутне епидемиолошке ситуације не обављају привредну дјелатност (угоститељи, фризери, козметичари и др);
10. Обустављање наплате паркинга на свим означеним паркинг мјестима, а којима газдује „Паркинг сервис“ доо до краја пандемије;
11. Приходи од боравишне таксе који су изворни приход Туристичке организације Херцег Нови преусмјеравају се у износу од 30% за подстицај привреди, које ће распоредити посебна Комисија коју формира предсједник Општине.
12. 30 % средства која су Буџетом оштине Херцег Нови планирана за организацију културних манифестација, као и за трансфере спортским друштвима, преусмјериће се за ублажавање социјалне кризе изазване пандемијом корона вируса, и то кроз једнократна давања најугроженијим категоријама становништва. Распоред и критеријуме утврдиће посебна Комисија коју формира предсједник Општине.
13. Средства буџетске резерве усмјерити на санацију социјалне ситуације и економске санације најугроженијих привредних дјелатности погођених новонасталом ситуацијом;
14. Суспендују се све врсте помоћи коју дају управни одбори, одбори директора и савјети јавних установа и локалних предузећа, осим за најтеже здравствене и социјалне случајеве уз сагласност оснивача Општине Херцег Нови
15. Препоручује се Борду директора „Водовод и канализација“ доо Херцег Нови да омогући одлагање плаћања трошкова утрошене воде на период од 60 дана и омогући њихово измирење у 3 мјесечне рате без камате закључно са 31.12.2020;
16. Препоручује се Борду директора „Чистоћа“ доо Херцег Нови да омогући одлагање плаћања трошкова за одржавање чистоће на период од 60 дана и омогући њихово измирење у 3 мјесечне рате без камате закључно до 31.12.2020;
17. Предлаже се свим парламентарним политичким субјектима да се одрекну накнаде за редован рад политичког субјекта, а која се издваја из Буџета Општине Херцег Нови и то за 3 мјесеца о чему је Социјалистичка народна партија Црне Горе, Општински одбор Херцег Нови већ донио одлуку и исту упутио Предсједнику општине.
Све горе наведене мјере важе за сва физичка лица, док правна лица су у обавези да упуте захтјев за ослобађање или одлагање које је потребно доставити путем поште или на имејл адресу надлежног органа.

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.