Категорије
Актуелно

Opština Plužine obećala olakšice u privredi i obećano ispunila

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br.2/18, 34/19 i 38/20), člana 80 stav 1 tačka 2 Statuta opštine Plužine („Službeni list CG-opštinski propisi br.39/18), Zaključka Vlade Crne Gore br.07-2130 od 19.03.2020.godine i preporuka i mjera Nacionalnog koordinacionog tijela, Predsjednik opštine Plužine p o d n o s i

PREDLOG MJERA
za ublažavanje negativnih posledica izazvanih pandemijom Covid-19, na teritoriji opštine Plužine

I/ Oslobađaju se obveznici plaćanja taksene obaveze na lokalne administrativne takse za period do 31.12.2020.godine za:
– podneske,
– rješenja, uvjerenja,
– ovjere, prepise i prevode,
– takse iz oblasti opšte uprave,
– takse iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata i zaštite životne sredine,
– takse iz komunalne oblasti,
– takse iz oblasti saobraćaja i puteva,
– takse iz oblsti preduzetništva i
– takse iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede

II/ Oslobađaju se obveznici lokalne komunalne takse za period do 31.12.2020.godine plaćanja takse za:
– postavljanje zatvorene bašte uz ugostiteljski objekat u njegovoj funkciji,
– postavljanje ljetnje bašte uz ugostiteljski objekat u njegovoj funkciji,
– korišćenje prostora na javnoj površini za kiosk i drugi zatvoreni privremeni objekat,
– korišćenje javne površine za postavljanje ostalih privremenih objekata i to: slobodno-stojećih vitrina; konzervatora za sladoled;

III/ Odlaže se plaćanje poreske obaveze Prireza porezu na dohodak fizičkih lica, za poreske obveznike registrovane u oblasti turizma, ugostiteljstva i preduzetništva za period do 31.12.2020.godine, po dostavljenom zahtjevu i dokazu o važećoj registraciji (poreske prijave za navedeni poreski period se obavezno dostavljaju mjesečno).

IV/ Odjeljenje za lokalne javne prihode opštine Plužine, neće pokretati postupak prinudne naplate za dospjele obaveze poreza na nepokretnosti fizičkih i pravnih lica koja se bave turizmom, ugostiteljstvom i preduzetništvom, do 31.10.2020.godine.

V/ Umanjuje se naknada za postavljanje privremenih objekata i plaćanje zakupa javne površine na kojoj je postavljen privremeni objekat za 50%, do 31.12.2020. godine, ukoliko zakupac nije koristio objekat za obavljanje privredne djelatnosti zbog mjera NKT.

VI/ Opština Plužine će registrovanim preduzećima iz oblasti turizma, ugostiteljstva i preduzetništva, refundirati zakupnine za poslovne prostore za period mart, april, maj, jun i jul, po dostavljenim zahtjevima uz koje su priloženi ugovori o zakupu i dokaz o uplati zakupnine.

VII/ DOO Komunalno Plužine:
– subvencionisaće se komunalne usluge za korisnike socijalnih primanja i korisnike penzija nižih od 200 €, po zaduženjima za mart, april i maj 2020.godine, uz podnešen zahtjev za oslobađanje i dokaz o primanjima – ček Komunalnom Plužine DOO.

– subvencionisaće se komunalne usluge korisnicima registrovanim za obavljanje djelatnosti u oblasti turizma, ugostiteljstva i preduzetništva za period mart, april i maj u visini od 100% zaduženja, a za period od 01.06. do 31.12.2020.godine u visini od 50% zaduženja uz podnešen zahtjev i dokaz o registraciji, Komunalnom Plužine DOO.

DOO Komunalno Plužine će dostaviti spisak sa iznosima zaduženja korisnika komunalnih usluga, koji su ispunili prethodno navedene uslove.

VIII/ Odobravaju se subvencije ULR „Bajo Pivljanin“ Plužine, u iznosu od 10.000 €.

IX/ Izvršiće se isplata jednokratne novčane pomoći u visini od 50 € nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje–Biro rada Plužine, prema dostavljenom spisku aktivno prijavljenih.

Izvršiće se isplata jednokratne novčane pomoći u visini od 50 € korisnicima staračkih naknada u poljoprivredi po pribavljenom spisku.

Izvršiće se isplata jednokratne pomoći u visini od 50 € penzionerima po pribavljenom spisku, čija su primanja niža od 200 €.

Izvršiće se isplata jednokratne novčane pomoći u visini od 100 € korisnicima socijalne pomoći na osnovu podnešenih zahtjeva (dokaz o primanjima – ček). Navedene subvencije i novčane pomoći isplatiće se iz Tekuće budžetske rezerve.

O sredstvima utrošenim u navedene svrhe, odbornici će biti informisani na prvoj narednoj sjednici Skupštine.

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.