Категорије
СНП

ZNAMO KO SMO I POŠTUJEMO DRUGE!MEMORANDUM O SARADNJI

Polazeći od činjenice da se Crna Gora nalazi u političkoj, institucionalnoj i zdravstvenoj krizi, da je napredak društva paralisan zbog izraženih nacionalnih, etničkih, vjerskih, političkih i socio-ekonomskih podjela Građanski pokret URA, Socijalistička narodna partija, Bošnjačka stranka, Albanska alternativa, Nova demokratska snaga FORCA, Demokratska partija i Savez građana CIVIS zaključuju:Memorandum o saradnji, kako bi objedinili znanje, iskustvo i energiju i dali ključni doprinos da Crna Gora postane naredna članica Evropske unije, potpisnici ovog Memoranduma će sarađivati na:1. Pomirenju u Crnoj Gori, jer smo decenijama unazad zemlja koju opterećuju različite nacionalne vjerske, političke, etničke i brojne druge podjele. Crna Gora mora biti država gdje će svi građani imati jednaka prava, država solidarnosti i jednakosti, ali i država u kojoj se neće sprovoditi bilo koji vid revanšizma.2. Izgradnji Crne Gore kao građanske države, jer je takav koncept države jedan od temelja na kojima ona počiva. Crna Gora mora biti država jednakih šansi za sve, bez diskriminacije po bilo kom osnovu.3. Poštovanju Ustava Crne Gore kao demokratske, nezavisne i suverene države, jer smo posvećeni da Crna Gora bude pravedna i pravna država nezavisnih i jakih institucija.4. Evropskoj budućnosti Crne Gore, jer moramo biti država razvijene ekonomije i evropskog životnog standarda. Nezavistan, depolitizovan i kvalitetan obrazovni sistem, kao i stabilan i razvijen zdravstveni sistem, su ključni stubovi svake razvijene evropske države. Najvažniji društveni i politički prioritet Crne Gore jeste članstvo u EU, pa spoljna politika Crne Gore mora u potpunosti biti usklađena sa spoljnom politikom EU i usmjerena na čuvanje uspostavljenog spoljnog političkog kursa.5. Snažnom ekonomskom razvoju, jer Crna Gora mora biti država razvijene ekonomije i evropskog životnog standarda. Potpunim korišćenjem resursa, generisanjem novih investicija i razvojnih projekata moramo omogućiti veće zarade za naše građane i bolji životni standard.6. Izgradnji Crne Gore kao socijalno odgovorne, privredne i države vladavine prava, jer smo posvećeni izgradnji jakih i nezavisnih institucija sa ciljem uspostavljanja pravne države. Beskompromisna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala moraju biti u fokusu djelovanja kako bi se postigao jasan napredak u pregovaračkim poglavljima sa EU.7. Uspostavljanje ekološke Crne Gore, jer smo Ustavom definisani kao ekološka država i po tome smo jedinstveni u svijetu. Posvećeni smo razvoju našeg društva, u skladu sa principima održivog razvoja i zelene ekonomije kako bi u praksi bili uspješan primjer istinski ekološki odgovorne države.8. Integracija manjina u društveno-politički život Crne Gore, jer su razlike među nama naše najveće bogatstvo. Crna Gora mora biti država nulte tolerancije na bilo koji vid diskriminacije po osnovu nacionalne, vjerske ili bilo koje druge pripadnosti.Poštujući sve razlike koje postoje među subjektima potpisnicima ovog Memoranduma i smatrajući da je krajnje vrijeme da se zbog evropske perspektive i evropskog životnog standarda, udružimo sve naše kadrovske i intelektualne potencijale potpisujemo ovaj Memorandum u dobroj namjeri i vjeri da radimo za bolju budućnost Crne Gore.

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.