Категорије
СНП

„Radi se o tendecioznim tvrdnjama sa kojim se narušava ugled jedne javne ustanove i odgovornih lica u njoj“

Povodom tendencioznih tvrdnji koje su objavljene  da je Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore navodno zaključio nezakonit Ugovor o poslovnoj saradnji sa privatnom zdravstvenom ustanovom „Poliklinika Konzilijum“ Podgorica, radi istinitog informisanja javnosti iz Fonda za zdravstveno osiguranje istakli su da iznijete tvrdnje nemaju nikakvog utemeljenja u realnosti. Naprotiv.

„Kako ne bi ostavili prostora različitim interpretacijama  dužni smo da prije svega upoznamo cjelokupnu javnost sa činjenicama vezanim za način ugovaranja i razloge zbog kojih je uspostavljena saradnja sa ovom poliklinikom“ kazali su iz Fonda.

Naime, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je u skladu sa nadležnostima koje su mu date, dana 20.09.2021. godine objavio Javni poziv za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, sa davaocima usluga koji nisu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova. Pravni osnov za raspisivanje Javnog poziva sadržan je u Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Razlog za raspisivanje javnog poziva je dopis Kliničkog centra Crne Gore kojim su obavijestili Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje da postoje nedostatne usluge koje je potrebno ugovoriti sa davaocima usluga, koji nisu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravtsvenih ustanova. Jedan od uslova traženih javnim pozivom bio je  da se na javni poziv mogu prijaviti davaoci usluga koji su osnovani i obavljaju djelatnost u skladu sa Zakonom najmanje jednu godinu prije podnošenja prijave na javni poziv a isti je preciziran po zahtjevu Ministarstva finansija iz razloga potvrđivanja boniteta i uspješnosti u poslovanju i pružanju usluga prema pacijentima i državi.

Komisija Fonda za zdravstveno osiguranje CG, čiji članovi su između ostalih bili predstavnici Ministarstva zdravlja i Ministarstva finansija je nakon vrednovanja pristigle dokumentacije  sačinila Izvještaj koji je dostavljen Upravnom odboru Fonda, kao nadležnom zbornom  organu upravljanja Fonda, koji je razmatrao u konkretnom i donio Odluku o izboru davalaca zdravstvenih usluga koji nisu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Predmetna odluka donijeta je na sjednici Upravnog odbora Fonda dana 25.11.2021. godine i istom nije izvršen izbor ZU Poliklinika „Konzilijum“, Podgorica za pružanje usluga specijalističko-konsultativne i dijagnostičke zdravstvene zaštite iz oblasti nuklearne magnetne rezonance, jer nije ispunjavala uslov traženim javnim pozivom – da je osnovana i obavlja djelatnost najmanje jednu godinu prije podnošenja prijave na predmetni javni poziv.

Poliklinika „Konzilijum“ je na predmetnu odluku izjavila žalbu Ministarstvu zdravlja kao drugostepenom organu koji je  istu  usvojio, a sa razloga da navedeni traženi uslov (sa kojim je Ministarstvo zdravlja u trenutku objavljivanja javnog poziva bilo saglasno), ne korespondira sa zakonom, te je iz navedenog razloga Ministarstvo zdravlja obavezalo Fond da u ponovnom postupku donese novu odluku o izboru predmetnog davaoca zdravstvene usluge.

Postupajući po preporukama Ministarstva zdravlja, koje je kao drugostepeni organ usvojilo žalbu navedene klinike u ponovnom postupku, Upravni odbor Fonda donio je Odluku o izboru davalaca zdravstvenih usluga koji nisu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i istom je izvršen izbor ZU „Poliklinika Konzilijum“.

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Dragoslav Šćekić iz svega navedenog zaključuje da se radi o tendecioznim tvrdnjama sa kojim se narušava ugled jedne javne ustanove i odgovornih lica u njoj.

Na kraju poziva nadležno državno tužilaštvo da ispita navode i tendeciozne tvrdnje, kao i da pokrene postupak zbog lažnih optužbi i pokušaja narušavanja ugleda Fonda za zdravstveno osiguranje.

Takođe, ukazuju da je djelovanje Fonda javno i dostupno kako nadležnim institucijama tako i građanima.

Izvor: https://budiminfo.me

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.