Категорије
СНП

Predstavljeni zaključci Konferencije: Finansiranje sporta, izazovi, prilike i mogućnosti

U organizaciji Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) i Centra za afirmaciju sporta i mladih (CAMS) danas su predstavljani zaključci Konferencije „Finansiranje sporta: izazovi, prilike i mogućnosti“.

Prisutnima se na početku obratio predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, Dušan Simonović, koji je naglasio da je Konferencija, održana krajem prošle godine, svojom osnovnom temom i autoritetima koji su uzeli učešća na njoj, osim u domaćoj javnosti, probudila i regionalnu pažnju.

„Cilj nam je upravo bio da usmjerimo fokus na nedopustiv status i tretman sporta u ovom trenutku, a ambicija da trajno i sistemski uredimo ovu oblast, uz želju da ukupna sredstva koja država izdvaja budžetom za sport budu značajno veća, ali i pravedno podijeljena. Posljednja raspodjela sredstava pokazala je da kada nekompetentni i zlonamjerni odlučuju dobijemo haos u sistemu, koji se sada mora mjesecima, i uz ogromne napore, ispravljati”, kazao je on.

Takođe dodaje, kako bismo promovisali ove zaključke čekali smo i dočekali novo rukovodstvo, uz čiju pomoć ćemo, siguran sam, realizovati gore pomenute ciljeve.

Simonović ističe da je potrebna ozbiljna Strategija, umjesto paušalnih ocjena i rješenja, koja su do sada promovisana.

“Crnogorski olimpijski komitet je uradio Strategiju koja može poslužiti kao osnov nacionalnoj, ali koja mora sadržati ono što je javni interes u oblasti sporta. Ona bi trebalo da posluži i kao osnov za izradu novog Zakona o sportu, koji će morati dati neka nova rješenja i sadržaje, a koji bi štitili sport, sportiste i sportske radnike, od raznoraznih devijacija koje su do skoro bile prisutne”, kazao je predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Simonović zaključuje da se u ovom trenutku oblast sporta se nalazi u ozbiljnoj krizi, međum vjerujem da u ambijentu koji sada imamo, možemo stvoriti sistem koji će u godinama koje su pred nama dati rezultate.

Ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević, iskazao je zadovoljstvo organizacijom kako same Konferencije, tako i zaključcima koji su doneseni na osnovu nje.

„Suština i tematika te konfirencije je bila od izuzetnog značaja za sve vas, od izuzetnog značaja za cjelokupni razvoj crnogorskog sporta. Na toj konferenciji bilo prisutan veliki broj najrelevantnijih osoba iz oblasti sporta iz regiona, što je samo potvrdilo činjenicu da će Konferencija biti uspješna“, kazao je Lalošević.

On dodaje, kako je važno pronalaženje zajedničke platforme koježa će omogućiti da crnogorski sport bude jednak za sve, da svi imaju jednake šanse da budu finansirani, da svi imaju jednake šanse da njihovi programi budu podržani…

“Činjenica je da ovaj sistem finansiranja sporta ne valja i da je važno da, uz dodatne napore, kroz izmjenu Zakona o sportu, kroz javne rasprave nađe način da se dugoročno riješi taj problem“, zaključio je ministar Lalošević.

Radna grupa donijela je devetnaest zaključaka, koji su podijeljeni u 4 oblasti, na osnovu tema panela Konferencije, koje je u nastavku predstavio je prof. dr Branislav Radulović, član Senata Državne revizorske institucije (DRI) i predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore.

Finansiranje sporta

“Kvalitet realizacije javnog interesa u oblasti sporta zavisi od visine budžetskih sredstava opredijeljenih za razvoj sporta. Predlažemo da se, u saradnji sa nadležnim organima, definiše procenat koji bi se svake godine izdvajao od budžetskih sredstava kako bi sport imao autonomiju i omogućilo mu se nesmetano poslovanje”, kazao je Radulović.

Itiče da je potrebno da nadležni organi državne uprave i lokalne samouprave za oblast sporta definišu jasne kriterijume za raspodjelu državnog novca u sportu kako bi se stvorili neophodni preduslovi za objektivnu i nepristrasnu podršku najkvalitetnijim programima sportskih organizacija.

– Zakon o sportu definiše obaveznost revizije sportskih subjekata, ali samo načelno te u njegovoj primjeni postoje ozbiljni problemi jer upućuje na Zakon o reviziji koji ne prepoznaje sportske subjekte kao obveznike revizije, a istovremeno u Zakonu o sportu se ne daju kriterijumi koji bi definisali ko je, a ko ne obveznik revizije. Stoga, neophodno je dopunama Zakona o sportu urediti pomenuti segment;

– Dio novca koji se ostvaruje od prihoda od igara na sreću potrebno je vratiti u sport, kroz konkurse i javne pozive.
Status i finansiranje COK-a

Izmjena Zakona o sportu

– Što prije formirati radnu grupu za izmjenu i dopunu Zakona o sportu, u kojoj bi pored predstavnika Vlade bili uključeni: COK sa svojim predstavnikom, jedan predstavnik sportskih saveza, predstavnik NVO sektora, predstavnik akademske zajednice i član strukovne asocijacije pravnika;
– Neophodno je imati jasno razgraničenje između amaterskih sportskih organizacija i profesionalnog sporta.

Izmjena seta poreskih zakona

– Zakonom o porezu na dobit pravnih lica propisano je da se izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, vjerske, kulturne, ssportske i humatirne svrhe, kao i za zaštitu životne sredine priznaju kao rashod u poreske svrhe najviše do 3,5 odsto ukupnog prihoda. Ukoliko taj iznos prelazi 3,5 odsto ukupnog prihoda uključuje se u poresku prijavu poreza na dobit pravnih lica. U cilju motivisanja privrednika da ulažu u sport, a prateći dobru praksu iz regiona, neophodno je pomenuti iznos povećati na 6 odsto ;

– Sportski subjekti nijesu obveznici poreza na dodatu vrijednost. Pri dobijanju donacija u vidu opreme od strane međunarodnih ili partnerskih organizacija dužni su da plate ulazni PDV koji kasnije nije odbitna stavka. Potrebno je ovu praksu promijeniti i sportske subjekte osloboditi pomenute obaveze;

– Napraviti analizu koji bi sportski klubovi bili interesantni ulagačima i njihov status transformisati u akcionarska društva, kako bi se obezbijedila dodatna ulaganja u sport i indirektno stekle poreske olakšice ulaskom u vlasničku strukturu klubova;

– Potrebno je jasno definisati poreski tretman transfera u sportu.

Izvor: https://m.cdm.me

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.