Категорије
СНП

Извјештај о извршењу буџета Црне Горе за период јануар – јун 2022. године

ПРИХОДИ 90 МИЛИОНА ЕУРА ВЕЋИ ОД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДИ БУЏЕТА у периоду јануар – јун 2022. године износили су 922,3 мил. € или 17,4% процијењеног БДП-а и већи су 134,3 мил. € или 17,0%. у односу на исти период 2021. године, док су у односу на планиране већи за 90,3 мил. € или 10,8%. Приходи за 6 мјесеци текуће године су већи и у односу на упоредни период 2019. године за 98,4 мил. € или 12%. Раст прихода дијелом је резултат увећања расположивог дохотка, као и значајног увоза и повећања цијена.Тренд добре наплате по основу ПДВ-а и акциза је настављен. У том смислу, приходи од ПДВ-а су већи у односу на планиране за 90,3 мил. € или 29,1%, док су у односу на шест мјесеци 2021 године приходи од ПДВ-а већи за 122 мил. € или 43,7%, што је великим дијелом резултат имплементације електронске фискализације пореских регистар каса, односно побољшања пореске дисциплине. Такође, на раст ове категорије прихода утиче и раст потрошње а усљед повец́ања расположивог дохотка, као и веће цијене и значајног пораста увоза. Додатно, за шест мјесеци 2022. године приходи од акциза већи су за 9,3 мил. € или 8,5%, док су у односу на шест мјесеци 2021. године приходи од акциза већи за 20,2 мил. € или 20,8%. Наведеном расту акциза у значајној мјери допринијеле су активности спроведене у циљу сузбијања „сиве економије“ на тржишту дувана и дуванских производа.Поред наведеног, категорија порез на добит правних лица такође биљежи значајан раст у поређењу са планом у износу од 10,5 мил. € или 16,3%, што је поред добрих резултата из пословне 2021. године показатељ и високог степена пореске дисциплине. У односу на претходну годину, приходи по овом основу већи су за 18,4 мил. € или 32,5%.С друге стране, нижа реализација у износу од 15,3 мил. € или 25,8% забиљежена је код прихода по основу пореза на доходак физичких лица превасходно усљед чињенице да планирани приходи по основу опорезивања непријављених прихода још увијек нису реализовани.Такође, категорија доприноса остварена је на нешто нижем нивоу од планираног за 11,1 мил. € или 5,4%, као и у односу на претходну годину за 43,9 мил. € или 18,6%, а као резултат укидања доприноса за здравствено осигурање. Међутим, како је било и очекивано, доприноси за пензијско и инвалидско осигурање су већи у односу на упоредни период 2021. године за 10%, првенствено као посљедица тога што се повећањем минималне зараде повећала и основица за обрачун.Приходи буџета у јуну 2022. године износили су 169,1 мил. €, што је за 6,4% (10,1мил. €) више у односу на исти мјесец претходне године, док је у односу на план више за 3,4% (5,5 мил. €).Приходи од акцизе на минерална уља и њихове деривате у јуну биљеже нижу реализацију у односу на јун 2021. године у износу од 4,3 мил. € или 31,2% као посљедица умањења акцизе на промет безоловног бензина и гасних уља. У односу на мјесечни план за јун ова категорија акцизе је нижа за 5,2 мил. €, док са друге стране имамо раст акцизе на дуван и дуванске производе, као и акцизе на алкохол и алкохолна пића и акцизе на газирана пића. У том смислу, приходи из категорије акциза нижи су у укупном износу од 1,9 мил. € у односу на планиране за јун.ИЗДАЦИ БУЏЕТА у периоду јануар – јун 2022 износили су 955,4 мил. € или 18% процијењеног БДП-а и у односу на планиране нижи су за 82,5 мил. € или 8%. У односу на посматрани период претходне године, издаци су виши за 7,4 мил €, односно 0,8%.У структури укупне потрошње, издаци у оквиру Текућег буџета, буџета државних фондова и Резерве износе чине 91%, док капитални буџет чини 9%. Ниже извршење у назначеном периоду доминантно се односи на ниже извршење код Трансфера за социјалну заштиту у оквиру буџета Фонда ПИО и Завода за запошљавање, затим Трансфера институцијама, појединицима, невладином и јавног сектору, Бруто зарада, као и Текуће буџетске резерве.Када је у питању Капитални буџет, реализација је на нивоу од 84,47 мил.€ и извршење је ниже од плана за 41 мил.€, односно нивоу је од 67,4%. Најзначајније извдвајање у оквиру Капиталног буџета односи се на реализована плаћања за потребе пројекта аутопута у износу од 44,36 мил € што је за цца 17,38 мил €, односно 28,2% ниже од плана. Остали капитални пројекти реализовани су у износу од 40,11 мил €, и на нивоу је од 63% извршења плана.Издаци буџета у јуну 2022. године износили су 167,7мил € и нижи су у односу на план за 8,7 мил €, односно 4,9%, док су у односу на јун 2021. године за виши за 11,8 мил€, односно 7,5 % што је условљено прије свега вишим издвајањима за Трансфере институцијама, појединцима, невладином и јавном сектору, Трансферима за социјалну заштиту, као и Текућим издацима.Сходно наведено, узимајући у обзир остварене приходе и извршена плаћања, у јуну мјесецу је остварен буџетски суфицит од 1,3 мил €, односно 0,03% БДП-а, што је у односу на план (којим је било планирано остварење дефицита од 12,9 мил€) бољи резултат за 14,2 мил €. Посматрајући укупно остварени резултат у досадашњем периоду јануар-јун 2022. године, кумулативни буџетски дефицит износи 33 мил €, односно 0,6% БДП-а, и нижи је од плана за 172,7 мил €, односно 83,9. У односу на исти период претходне 2021. године, буџетски дефицит је нижи за 126,9 мил€, односно 79,4%.

Извор: Министарство финансија Црне Горе

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

shares