Категорије
СНП

Sastanak ministra pravde i šefa Unicefa u Crnoj Gori

KOVAČ I SANTANDER: DO SADA POSTIGNUTI ODLIČNI REZULTATI U REFORMI MALOLJETNIČKOG PRAVOSUĐA

Kao rezultat partnerstva Ministarstva pravde, Unicefa i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori do sada su postignuti odlični rezultati u reformi maloljetničkog pravosuđa.To je kako se navodi u saopštenju ovog vladinog resora naglašeno na sastanku šefa predstavništva Unicefa u Crnoj Gori Huana Santandera i ministra pravde Marka Kovača.“Santander je rekao da će Unicef podržati dalje reformske napore za izgradnju pravosudnog sistema po mjeri djece u Crnoj Gori i pozdravio rezultate koje je Ministarstvo pravde postiglo u prethodnom periodu. Kovač je istakao neophodnost dalje reforme u pravosuđu koja bi podrazumijevala formiranje posebnih odjeljenja u crnogorskim sudovima koja bi se bavila predmetima iz oblasti porodičnih odnosa I nasilja u porodici kako bi se na adekvatan način pružila podrška djeci koja učestvuju u tim veoma složenim postupcima“, piše u saopštenju Ministarstva pravde.Dodaje se da je Santander pozdravio napore koje je Ministarstvo pravde uložilo u izmjene krivičnog zakonodavstva kojima je prvi put uvedem pojam djeteta u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta, kao i važnost realizacije Dječije kuće-Barnhaus modela kao jednog od strateških projekata koji će u značajnoj mjeri doprinijeti poboljšanju dječijih prava u Crnoj Gori.“Djeca su naša najveća vrijednost i svi državni organi moraju da se uključe u rješavanje ovih problema koji u fokusu imaju dijete kao učesnika u postupku i potencijalnu žrtvu nasilja u porodici. Samo sinergijom svih nadležnih organa, stručnih službi, socijalnih radnika i zaposlenih u paravosuđu možemo i moramo zaustaviti nasilje u porodici i pružiti bezrezervnu pomoć svoj djeci kojoj je neophodna“, naveo je Kovač.Santander kaže da Unicef poziva na dalju specijalizaciju pravosudnog sistema za svu djecu koja učestvuju u sudskim postupcima. „Kao i na pružanje besplatne pravne pomoći svoj djeci kojoj je potrebna takva podrška i uspostavljanje baze podataka o svoj djeci koja su u kontaktu sa zakonom“, istakao je Santander.On je pozdravio, kako se navodi, napore Ministarstva pravde da uvođenjem novih rješenja u budućnosti omogući neophodnu specijalizaciju u građanskim i prekršajnim predmetima u kojima poseban fokus treba staviti na prava djeteta. On je mišljenja da Zakon o pravnoj pomoći treba unaprijediti obzirom da isti ne obezbjeđuje besplatnu pravnu pomoć svoj djeci kojoj je ovakva podrška potrebna, već samo određenim grupama.“Imajući u vidu činjenicu da trenutno nema podataka o broju djece koja učestvuju u građanskim parnicama, te da postoje samo ograničeni podaci o djeci koja su u sukobu sa zakonom i žrtvama nasilja, Santander je pozdravio napore Ministarstva pravde usmjerene na uvođenje novih rješenja u pravosudno-informacionom sistemu koja će u značajnoj mjeri poboljšati statističke i analitičke kapacitete i doprinijeti da djeca kao učesnici u sudskim postupcima ne budu nevidljiva u ovom veoma važnom sistemu za pravosudne organe“, navode u saopštenju.Santander je najavio da će Unicef pružiti podršku daljoj specijalizaciji cjelokupnog pravosudnog sistema, za efikasnu primjenu postupaka prilagođenih djeci.“Unicef će takođe obezbijediti tehničku ekspertizu Radnoj grupi Ministarstva pravde za izmjene Zakona o pravnoj pomoći i taj proces će biti koordinisan sa Savjetom Evrope“, kaže Santander.Iz Ministarstva pravde zaključuju da će i u narednom periodu u saradnji sa predstavništvom Unicefa u Crnoj Gori nastaviti intenzivan rad na poboljšanju zakonskih rješenja kojim se uređuju pitanja prava djeteta, kao i rad na realizaciji više projekata koji će u konačnom doprinijeti da Crna Gora napravi značajne korake ka dostizanju zajedničkog cilja – punog poštovanja prava svakog djetata bez obzira na uzrast, pol, rasu, nacionalnu i vjersku pripadnost.

Izvor: Vijesti online

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.