Категорије
СНП

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić: Opšte bolnice Berane i Kotor postaju Kliničko-bolnički centri

„Napravljen je plan infrastrukturnih ulaganja u Kliničko-bolničke centre u Kotoru i Beranama, plan stručnog usavršavanja, kao i plan edukacija koje je potrebno sprovesti u narednom periodu, kako bi se pored već širokog spektra kvalitetnih usluga, mogle pružati i usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.“

„Zdravstveni sistem Crne Gore podijeljen je kroz tri nivoa zdravstvene zaštite i to primarni, sekundarni i tercijarni. Shodno članu 24 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, primarni nivo zdravstvene zaštite je osnovni i prvi nivo na kojem građanin ostvaruje zdravstvenu zaštitu ili se uključuje u proces ostvarivanja zdravstvene zaštite na drugim nivoima. Građanima se dominantno pruža zdravstvena zaštita na primarnom nivou kroz domove zdravlja, kojih ima osamnaest (18), kao i preko HMP koja je dostupna na cijeloj teritoriji Crne Gore. Ukoliko se pacijent ne može adekvatno zbrinuti na primarnom nivou, izabrani doktor ga upućuje na sekundarni nivo odnosno u opšte bolnice, kojih u Crnoj Gori ima sedam.“ saopštio je ministar Šćekić.

Konstatuje se da je zdravstveni sistem u Crnoj Gori izrazito centralizovan, s obzirom na to da Klinički centar Crne Gore obavlja djelatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite za stanovnike četiri opštine i Glavnog grada Podgorice, što je skoro polovina stanovništva Crne Gore, a tercijarni nivo za cjelokupno stanovništvo Crne Gore. Sve navedeno, uz određene značajne faktore, uzrokovalo je preopterećenost Kliničkog centra Crne Gore, koja se najbolje oslikava kroz podatak da je u 2022. godini u ovoj ustanovi pruženo oko 1.400.000 usluga.

Dodao je da Analiziranjem zdravstvenog sistema i fluktuacija u istom, utvrđeno je da postoji potreba za decentralizacijom, te stvaranjem još dvije ustanove koje mogu pružiti usluge tercijarnog nivoa. Kada je riječ o regionu juga, to je Opšta bolnica u Kotoru, dok je za region sjevera u pitanju Opšta bolnica u Beranama. Detaljnom analizom kapaciteta, unutrašnje organizacije, obima usluga koje pružaju, opremljenosti, ali i prostora za unapređenje svega navedenog, utvrđeno je da ove ustanove imaju dovoljno kapaciteta da određene usluge, konkretno određene internističke i hirurške usluge, pružaju na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite za stanovništvo regiona sjevera i juga, kroz status kliničko-bolničkih centara. Navedene zdravstvene ustanove su u prethodnom periodu značajno unaprijedile svoje funkcionisanje, te se pozicionirale kao ustanove sa najvećim kvalitetom, ali i obimom pruženih zdravstvenih usluga za pacijente sa teritorija koje pokrivaju. Posebno je značajno istaći da postoji velika perspektiva za unapređenjem i širenjem obima navedenih usluga uz kvalitetno strateško planiranje.

Dobijanjem statusa kliničko-bolničkih centara, navedene opšte bolnice bi izvršile unutrašnju reorganizaciju. Navedena reorganizacija bi podrazumijevala formiranje interne klinike i hirurške klinike u ovim ustanovama, uz već postojeća odjeljenja. S obzirom na to da je kliničko bolnički centar ustanova na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, to bi navedene ustanove postale i regionalni centri za opštine sa sjevera i juga zemlje. Sve navedeno podrazumijevalo bi kontinuirano kadrovsko i prostorno snaženje ovih ustanova, uz značajna ulaganja u pravcu obezbjeđivanja dodatne opreme. Takođe, navedene reforme su značajne i sa još nekoliko aspekata, konkretno razvijanja određenih usluga iz spektra onkoloških, hematoloških, gastroenteroloških, kao i kardiovaskularnih invazivnih dijagnostičkih i terapijskih procedura, laparaskopske hirurgije i urologije iz domena onkologije, koje se dominantno pružaju u ustanovama tercijarnog nivoa. Kako bi se navedene usluge razvijale i u drugim ustanovama pored Kliničkog centra, potrebno je da dođe do statusne promjene, te je to osnov za razvijanje kliničko-bolničkih centara, u kojima bi se kroz klinike navedene usluge pružale i dodatno razvijale.
Navedeni pristup nije novina u svijetu medicine, već je slična situacija i u regionu, gdje se u posljednjoj deceniji razvilo nekoliko ozbiljnih zdravstvenih ustanova tercijarnog nivoa, dominantno kroz status kliničko-bolničkih centara (u toku je izgradnja Kliničko-bolničkog centra Novi Pazar koji je do sada imao status opšte bolnice) iz razloga što je navedeni organizacioni status najpogodniji za manje sredine, te daje prostora za kontinuirani razvoj ovih ustanova kroz adekvatan strateški pristup, koji svakako postoji u Crnoj Gori u ovom trenutku.
Konkretno, napravljen je plan infrastrukturnih ulaganja u Kliničko-bolničke centre u Kotoru i Beranama, plan stručnog usavršavanja, kao i plan edukacija koje je potrebno sprovesti u narednom periodu, kako bi se pored već širokog spektra kvalitetnih usluga, mogle pružati i usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Takođe, obezbijeđeni su i najeminentniji stručnjaci iz zemlje i regiona, koji će dati podršku navedenim ustanovama, kako bi se iste razvijale u najsavremenije kliničko-bolničke centre, koji će imati kapacitete da u perspektivi u najvećoj mjeri opskrbe potrebe stanovništva sjevera i juga za uslugama sa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Izvor: https://budiminfo.me

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.