Категорије
СНП

Izjašnjenje direktorice Uprave za vode, Vesne Bajović, povodom vodoizvorišta ,,Bolje sestre”

Kako bi se stvorili uslovi za održivo korišćenje voda zasnovano na dugoročnoj zaštiti raspoloživih vodnih resursa, Uprava za vode želi da obavijesti javnost o značajnim koracima koje su, zajedno sa Vladom Crne Gore, preduzeli u cilju suzbijanja nelegalne eksploatacije riječnih nanosa (šljunka i pijeska). • Kada je riječ o izvorištu Bolje sestre, ispred Uprave za vode želimo istaći da je upravljanje istim od izuzetnog državnog značaja, te da predstavlja veoma složen i kompleksan projekat. U dijelu zaštite izvorišta Bolje Sestre, shodno rješenju Uprave za vode, broj: 060-327/08-02014-249 od 12.12.2008. godine, određene su dvije zone zaštite, i to zona neposredne sanitarne zaštite i uža zona sanitarne zaštite, dok šira zona nije utvrđena već su bila potrebna da se izvrše dodatna hidrogeološka istraživanja i posebno opiti testiranja pri različitim stanjima nivoa izdani (velike i male vode), i ista izvrše u fazi implementacije projekta i izgradnje sistema.Od strane Uprave za vode, a zbog nedostatka kadra geološke struke, formiran je Stručni tim zbog složenosti projekta i davanja stručnog mišljenja na Glavni projekat o određivanju I održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite sa izvorišta Bolje sestre, te u krajnjem i donošenja novog rješenja zona sanitarne zaštite izvorišta. Uprava za vode je Izvještaj stručnog tima proslijedila Regionalnom vodovodu, kako bi obrađivač projekta dao izjašnjenje i odgovore. S tim u vezi, naglašavamo da “neizdavanje” rješenja o granicama III zone sanitarne zaštite ne znači I zaustavljanje regionalnog vodosnabdijevanja, već samo sprovođenje obavezujuće administrativne procedure koja će za rezultat imati definisanje nove granice uže zone sanitarne zaštite kao i utvrđivanje šire zone sanitarne zaštite. Ističemo da su svi koraci učinjeni od strane Uprave za vode bili u skladu sa zakonodavnim okvirom, te da je naš cilj da kroz nastavak konstruktivnih i svrsishodnih dijaloga, uspijemo zajedno sa Regionalnim vodovodom, sa kojim smo dugogodišnji partneri, obezbijediti uslove za funkcionalno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja.

U cilju preduzimanja niza aktivnosti i uspostavljanju saradnje sa nadležnim institucijama, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je Rješenjem br. 07-319/22-1544/1 dana 1. novembra 2022. godine formirala Operativni međuresorni tim za preduzimanje konkretnih pravnih radnji sa ocjenom stanja i predlogom mjera u borbi protiv nelegalne eksploatacije rječnih nanosa (šljunka I pijeska) iz svih vodotoka, dok je 15. februara 2023. Godine usvojila Izvještaj o postignutim rezultatima u borbi protiv nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska iz vodotoka.

Gore navedenim, zajedno sa Vladom Crne Gore, potvrdjujemo svoju odlučnost u suzbijanju nelegalne eksploatacije riječnih nanosa, štiteći prirodne resurse zemlje i očuvavajući okolinu za buduće generacije. Nastavićemo da preduzimamo odlučne korake kako bismo osigurali zakonitost i pravdu po ovom važnom pitanju.

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.