Category: Актуелно

Pravo glasa svima, a ne samo politički podobnima

Evidentna je snažna inicijativa državnih organa da iz biračkog spiska uklone lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori a eventualno žive u inostranstvu. Međutim, vidimo i potpuno ignorisanje problema duplo upisanih birača koji mogu da glasaju i u susjednim državama, što predstavlja mnogo veći problem, kazao je Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik Upravnog odbora CEMI.

– Biračko pravo u više država je, s aspekta crnogorskog zakonodavstva, jedna vrsta prevare – naveo je Vujović.

On je precizirao da se tako ignoriše problem sa duplo upisanim biračima iz Srbije i Bosne i Hercegovine i ukazao na moguće ugrožavanje principa da su svi građani jednaki i da imaju jednak pristup pravima.

– Ako bi se desilo, kako se žargonski kaže, da se insistira na pronalaženju samo „birača iz Luksemburga“, onda će državni organi ovo svesti na priču da se iz biračkog spiska eliminišu lica pojedinih nacionalnosti – rekao je Vujović za RSE.

On naglašava da ne treba lišiti osnovnog političkog prava one građane koji u kratkom propisanom roku ne mogu da potvrde svoje prebivalište u Crnoj Gori.

Govoreći o tome kakve mogu biti političke posljedice ukoliko se uđe u brisanje pripadnika dijela manjina iz biračkog spiska, uz istovremeno dodjeljivanje državljanstva i biračkog prava onima koji već imaju državljanstvo drugih država, on je naveo da to može dovesti do neprihvatljivih promjena u biračkoj strukturi države.

– Umjesto da idemo ka rješavanju pitanja, ulasku u izborni proces koji će biti potpuno regularan i fer, mi ulazimo u nešto mnogo opasnije, a to je da neko pokušava da vještački izmijeni strukturu biračkog tijela u Crnoj Gori. To niko ne može da prihvati, makar oni koji su opozicija, ali ni međunarodna javnost i naši međunarodni partneri – smatra Vujović.

Vlada je pitanje rješavanja biračkog spiska najavila kao jedan od svojih prioriteta, a najavljeno je i donošenje zakona o prebivalištu kojim će se uvesti jasnija pravila za boravak u zemlji i inostranstvu i iz biračkog spiska ukloniti lica koja nemaju pravo glasa. Takođe, najavljena je i terenska provjera tačnosti podataka o prijavljenom mjestu prebivališta.

Analitičar Marko Begović podsjeća da su prošle skoro tri godine od ocjene OEBS-a o „institucionalnoj prednosti“ tokom posljednjih predsjedničkih izbora. Po njegovom sudu, radi se o pažljivo pripremljenom terminu u paleti veoma kritičkih izvještaja o demokratskom kapacitetu institucija u Crnoj Gori.

– Praktično govoreći, koncept zarobljene države podrazumijeva izostanak ravnoteže snage između ključnih političkih aktera i sistema javne uprave, dok institucionalna prednost omogućava jednoj strani dominantan položaj i pristup javnim institucijama, sredstvima i komunikacijama. S druge strane, sistemski odgovor na korupciju i organizovani kriminal počiva na depolitizovanim i profesionalnim institucijama sa ograničenim stepenom partijskog uticaja. Dakle, stvarni demokratski iskorak mora počivati na temeljnoj reformi izbornog zakonodavstva, uključujući uvođenje sistema otvorenih lista, uz profesionalizaciju i proširenje opsega djelovanja Agencije za sprečavanje korupcije – zaključio je Begović.

Riješiti i pitanje dodjele državljanstva
Govoreći o najavi iz Vlade da će biti riješeno pitanje dodjele državljanstva građanima koji u Crnoj Gori žive decenijama a još ga nisu stekli, pravnik Boris Marić kaže da se radi o prepoznavanju potrebe za rješavanjem problema državljanstva stotinama građana Crne Gore.

– To su ljudi koji su vezali sudbinu za Crnu Goru i kojima su djeca najčešće rođena u Crnoj Gori. Problem se javlja kada se potencijalni državljanin Crne Gore ne želi odreći postojećeg državljanstva, kada nema pozitivnog mišljenja službi bezbjednosti ili, jednostavno, kada u datim okolnostima ne ispunjava uslove. U tom dijelu treba napraviti analizu i na primjeren način olakšati svima koji imaju uslove i svoju sudbinu nesporno vežu za Crnu Goru da dođu do crnogorskog državljanstva – kazao je Marić.

Izvor: DAN

Zvanično se oglasila Vlada: Nacrtom budžeta predviđene skuplje cijene cigareta, alkohola i sladoleda

Vlada je u na jučerašnjo sjednici utvrdila Prijedlog zakona o budžetu za 2021. godinu, kojim se planira povećanje akciza na duvan i duvanske proizvode, akcize na alkohol i alkoholna pića, akcize na gazirana pića sa dodatkom šećera kao i uvođenje akcize na proizvode od šećera, kakaoa i sladoleda.

Predviđeno je i smanjenje stope PDV-a na jaja kao osnovne životne namirnice sa 21 odsto na sedam odsto. 

Prijedlogom zakona predviđen je ukupan iznos primitaka i izdataka od 2.455,79 miliona eura.

Iz Vlade su kazali da je snažan uticaj pandemije virusa na ekonomiju Crne Gore u uslovima visoke zavisnosti od turizma, uz istovremeno zatvaranje državnih granica tokom ljetnje turističke sezone, doveo do realnog pada BDP-a od 15,2%, ostvarenja budžetskog deficita na nivou od 10,1% i ubrzao rast već visokog javnog duga na nivo od 105,1% u 2020. godini.

Izvorni prihodi budžeta za 2021. godinu planirani su u iznosu od 1.880,2 miliona eura ili 40,6% procijenjenog BDP-a (4.636,6 miliona eura) i u odnosu na ostvarene u 2020. godini veći su za 240,9 miliona ili 14,7%.

Iz Vlade su takođe kazali da planiraju uvođenje markiranja mineralnih ulja i njihovih derivata, čime se suzbija nelegalan promet naftnih derivata i ukidanje najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa.

Odlukom Vlade biće zahtjevano od predstavnika države u preduzećima u većinskom vlasništvu države i zavisnim preduzećima, da glasaju za raspodjelu neto dobiti od prethodne godine i uplatu sredstava u budžet shodno vlasničkom udjelu države.

Ukupni izdaci budžeta planirani su na nivou od 2.019,3 miliona eura ili 43,6% BDP-a i u odnosu na preliminarno ostvarenje u 2020. godini manji su za 45,3 miliona eura ili 2,2%.

U strukturi ukupnih rashoda, Tekuća budžetska potrošnja planirana je na nivou od 1.815,8 miliona eura ili 39,2% BDP-a, dok je Kapitalni budžet planiran u iznosu od 203,5 miliona eura odnosno 4,4% BDP-a.

U poređenju sa 2020. godinom, predlaže se smanjenje tekuće budžetske potrošnje u dijelu izdataka diskrecionog karaktera, do nivoa obezbjeđivanja funkcionisanja potrošačkih jedinica i implementacije aktivnosti kojima se obezbjeđuje unaprjeđenje pružanja javnih uluga i stvaranja nove vrijednosti.

U isto vrijeme, izdvajanja za bruto zarade, penziona i socijalna davanja nisu umanjivani već će ove kategorije rasti i u 2021. godini kao rezultat planiranog usklađivanja shodno zakonskom okviru kojim se regulišu ova prava.

Fiskalno prilagođavanje na rashodnoj strani veće je od pomenutog imajući u vidu planirano sprovođenje novih politika kojima se unaprjeđuje standard ranjivih kategorija društva, sa jedne strane, i stvaraju uslovi za implementaciju projekata koji imaju razvojni karakter, sa druge strane.

Takođe, utvrđen je i Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2021. godinu. Predloženom odlukom su definisani konkretni kreditni aranžmani koji će se zaključiti u skladu sa Zakonom o budžetu za 2021. godinu, kojim je projektovano da će nedostajuća sredstva za finansiranje budžeta u 2021. godini iznositi 575.600.000,00 eura.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. Izmjene Zakona se predlažu radi prelaska na programsko budžetiranje i uvođenje aktivnosti indikatora učinaka u godišnji zakon o budžetu.

Utvrđen je Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu.

Prema preliminarnim podacima Zavoda za statistiku u 2019. godini se procjenjuje da je bruto društveni proizvod ostvaren u nominalnom iznosu od 4.907,9 miliona eura. 

Prihodi Budžeta za 2019. godinu planirani su u iznosu od 2.210,45 miliona Eura, a ostvareni su u iznosu od 2.904,51 miliona eura što predstavlja 31,40% iznad plana, odnosno 0,67% više nego u 2018. godini.

Za finansiranje javne potrošnje budžetom za 2019. godinu je planirano 2.384,02 miliona eura a rebalansom je povećan na 2.390,45 miliona eura, što je u odnosu na prethodnu godinu (2.512,27 miliona eura) manje za 4,85%. Izvršeno je 2.593,17 miliona eura ili 8,48% iznad plana.

Kapitalni budžet za 2019 godinu planiran je u iznosu od 305,10 miliona eura što čini 12,76 % ukupno planiranih sredstava. Realizovan je u iznosu od 272,38 miliona eura ili 89,28%.

Ukupan javni dug Crne Gore, na dan 31.12.2019. godine, iznosi 3.789,26 miliona eura, odnosno 77,21% preliminarnog BDP-a 3 .

Uzimajući u obzir depozite Ministartva finansija, (uključujući i 38.477 unci zlata), a koji su, na kraju 2019. godine, iznosili 597,13 miliona eura, neto javni dug Crne Gore, na dan 31.12.2019. godine, iznosi 3.192,14 miliona eura, odnosno 65,04% BDP-a.

Izvor: https://fosmedia.me

Mještani polomili ogradu oko Kraljičine plaže i blokirali gradilište budućeg hotela

Obezbjeđenje kompanije Adriatic properties se sklonilo sa strane

Mještani Pržna, Miločera i Svetog Stefana polomili su ogradu oko Kraljičine plaže.

Mještani su došli do Kraljičine plaže gdje je ulaz zabranjen građanima.

Ograda godinama stoji oko spa centra i Kraljičine plaže, koju su mještani polomili i omogućili ulazak na plažu koja je rezervisana isključivo za goste hotelskog kompleksa Sveti Stefan – Miločer.

Obezbjeđenje kompanije Adriatic properties se sklonilo sa strane.

Mještani su poručili da oni nijesu nasilni, već da su sproveli samo zakonsko rješenje Komunalne policije i inspekcije da se ukloni ograda.

„Komunalna policija je dostavila rješenje resornom ministarstvu, koje nije reagovalo, zato smo mi sproveli zakonskog rješenje“, poručili su mještani i dodali da će ogradu ponovo ukloniti ako je komapanija Adritic properties postavi

Okupljeni su bili blokirali i gradilište budućeg hotela „Kraljičina plaža“.

Pržno protest
foto: Vuk Lajović

Policija je došla na lice mjesta, nakon čega su mještani počeli polako da se razilaze.

Mještani Pržna, Miločera i Svetog Stefana jutros su se okupili ispred gradilišta hotela „Kraljičina plaža“, zahtijevajući da se spriječi betonjitanje ovog primorskoh mjesta.

Oni su automobilima blokirali ulaz.

Pržno protest
foto: Vuk Lajović

Protestu su se pridružili gradonačelnik Budve Marko Carević, predsjednik SO Budva Krsto Radović.

Carević je pozvao premijera Zdravka Krivokapića i ministra ekoligije prostornog planiranja i urbanizma Ratka Motrovića da konačno preduzmu nešto i riješe problem Miločerskog parka i gradnje u njemu.

Podsjetio je da je Opština tražila da se zaustavi gradnja i pečatira gradnja.

Pržno protest
foto: Vuk Lajović

Radović je kazao da se mora izrvršiti detaljna provjera kompletne dokumentacije, „jer se vidi da se objekta se ne uklapa u prostor i cijelo mjesto je blokirano“.

hotel Kraljičina plaža
foto: Vuk Lajović

On očekuje od Vlade da se ozbiljnije pozabavi ovim problemom.

Izvor: https://www.vijesti.me

Žive u inostranstvu, a glasaju u Crnoj Gori: TAKO VIŠE NEĆE MOĆI

Ko živi van Crne Gore moraće da odjavi prebivalište. Cilj je uređenje biračkog spiska i vraćanje povjerenja građana u birački proces, poručuju iz Vlade. Dalje se navodi da je MUP sačinio Nacrt o izmjenama važećeg Zakona koji će biti upućen na javnu raspravu

Vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila informaciju o planiranim izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta.

Navodi se da su tom Informacijom prezentovani ključni nalazi koji proističu iz analize zakonodavnog okvira, a čiji je krajnji cilj uređenje biračkog spiska i vraćanje povjerenja građana u birački proces.

Kako je saopšteno, MUP je sačinio Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta koji će biti upućen na javnu raspravu.

Ističe se da je do predloženih izmjena i dopuna Zakona dovela činjenica da samo uređeno prebivalište znači tačan i precizan birački spisak.

“Kao jedan od ključnih problema konstatovana je činjenica da biračko pravo koriste crnogorski državljani koji u suštini imaju fiktivno prebivalište, prijavljeno i nikad odjavljeno prebivalište u Crnoj Gori, a de facto žive u inostranstvu, kao i da nemaju obavezu da odjave prebivalište, već je to ostavljeno kao mogućnost propisana Zakonom o registrima prebivališta i boravišta”, piše u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je MUP formirao radnu grupu za izradu izmjena i dopuna tog zakona i pristupio izradi samog akta kojim je mogućnost odjave prebivališta izmijenjena u obavezu.

„Takođe, kako bi se stvorilo jedno održivo rješenje, te zaokružila ova zakonodavna cjelina, predložene su i druge intervencije na tekst važećeg Zakona”, kazali su iz Vlade.

Izvor: https://beraneonline.me

Lalević (PzP) narednih mjesec dana obavlja funkciju predsjednika Opštine Berane

Lalević (PZP) će obavljati tu dužnost dok Opštisnki odbor SNP, kojoj partiji to mjesto pripada, ne izabere novog kandidata, što se očekuje u najskorijem vremenu.

Skupština opštine Berane je glasovima vladajuće većine, odnosno koalicije Zdravo Berane (SNP, DF) i Demokrate, i još dva glasa iz opozicije, izglasala danas davanje ovlašcenja potpredsjedniku opštine Marku Laleviću da vrši poslove predsjednika u narednih mjesec dana.

Sjednica je zakazana po hitnom postupku zbog ostavke dosadašnjeg predsjednika Dragoslava Šćekića koji je preuzeo dužnost v.d. direktora Fonda zdravstva.

Lalević (PZP) će obavljati tu dužnost dok Opštisnki odbor SNP, kojoj partiji to mjesto pripada, ne izabere novog kandidata, što se očekuje u najskorijem vremenu.

Mada je sjednica zakazana iz tehničkih razloga, kako bi se neko ovlastio da potpisuje neophodna dokumenta za normalno i kontinuirano funkcionisanje Opštine, odbornici opozicione DPS su iskoristili priliku da otvore teme koje nisu bile na dnevnom redu i optuže lokalnu vlast za nezakonito poslovanje.

Iz redova vladajuće većine im je odgovoreno da kažu konkretno šta je nezakonito i da DPS koji je, kako su kazali, ostavio milijarde dugova na državnom nivou, najmanje ima prava da priča o nezakonitostima.

Opština Berane je ušla u izbornu godinu i redovni lokalni izbori bi trebalo da se održe do februara sljedeće godine.

Izvor: https://www.vijesti.me

Marka Lalevića biraju za v.d. predsjednika opštine

Na stranačkim organima treba da se dogovorimo oko kandidata za predsjednika i potpredsjednika opštine iz redova SNP-a,jer ta mjesta pripadaju našoj partiji,a Lalević po zakonu funkciju vršioca dužnosti može da obavlja samo mjesec, kaže Tihomir Bogavac

– Na sjednici za vršilaca dužnosti predsjednika opštine imenovaće se jedini aktuelni potpredsjednik Marko Lalević, čime će lokalna uprava moći normalno da funkcioniše. Nakon toga na stranačkim organima treba da se dogovorimo oko kandidata za predsjednika i potpredsjednika opštine iz redova SNP-a, s obzirom da ta upražnjena mjesta pripadaju našoj partiji, jer Lavević po zakonu funkciju vršioca dužnosti može da obavlja samo mjesec dana – kaže za „Dan” predsjednik beranskog odbora SNP-a Tihomir Bogavac.

Paunović: Neće biti vanrednih izbora
Ukoliko u narednih mjesec dana ne dođe do izbora novog predsjednika opštine Berana, onda se, po sili zakona, raspisuju vanredni lokalni izbori. Šef odborničkog kluba SNP-a Mira Paunović uvjerava da do toga neće doći i da će lokalna vlast nastaviti da funkcioniše do kraja mandata koji traje još nekih godinu.
– Nema nikakve potrebe za plasiranjem priče koja se tiče raspisivanja vanrednih lokalnih izbora. Prije svega to bi bilo neozbiljno prema građanima koji su vladajućoj većini dali podršku. Na nama je da se na stranačkim organima dogovorimo oko kandidata za novog predsjednika opštine. Do tog rješenja ćemo sigurno doći jer mi smo ozbiljna partija koja radi u interesu svih građana – izjavila je Paunović za „Dan“.

Izvor: DAN

UŽIVO CeMI – 93.6 odsto: Evropski tim za Nikšić 18 mandata, ZBNK 11, MNN 10, CnB i NP po jedan

Evropski tim za Nikšić je, na osnovu 93.6 odsto obrađenih glasova, osvojio 18 mandata, sa 40.4 odsto glasova.

Prema podacima Cemija, koalicija Za budućnost Nikšića osvojila je 26.1 odsto (11 mandata), Mir je naša nacija 23.2 (10), Crno na bijelo 4.4 (jedan mandat), Narodni pokret 3.3 (jedan mandat).

SDP je ispod cenzusa sa 2.7 odsto glasova.

Danas lokalni izbori u gradu pod Trebjesom

Lokalni izbori u Nikšiću održavaju se danas, a u izbornoj trci su četiri koalicije i dvije partije. Na području opštine je 138 biračkih mjesta koja će biti otvorena od 7 do 20 časova. Predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Rade Perišić rekao je „Danu” da će biti otvorena i tri dodatna biračka mjesta koja su van opštine, a nalaze se u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu i Bijelom Polju i u Istražnom zatvoru.

Pravo glasa na današnjim izborima ima 58.833 stanovnika nikšićke opštine, što je za 393 više u odnosu na parlamentarne izbore koji su održani 30. avgusta prošle godine.

Kako je pojasnio Perišić, biračko pravo ostvaruje se isključivo uz ličnu kartu ili pasoš, a glasači će se na biračkim mjestima identifikovati uz pomoć uređaja za tu namjenu, dok će van birališta putem ličnih dokumenata. Perišić je istakao da je Državna izborna komisija (DRI) dala službeno ovlašćenje za praćenje izbora CEMI-ju i ambasadama Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) juče su saopštili da će, uprkos zabrani kretanja, biračko pravo u Nikšiću moći da ostvare i svi oni koji su upisani u birački spisak te opštine, a žive na teritoriji drugih u Crnoj Gori. Njima je dozvoljen ulazak i izlazak iz Nikšića u periodu od 6 sati do 21 čas. Prilikom kontrole ti građani policiji su dužni da, osim identifikacionih dokumenata (lične karte ili pasoša), pokažu i poziv za glasanje, a ukoliko ga nemaju kao dokaz mogu ponuditi uvid u birački spisak sa sajta birači.me ili se provjera može obaviti putem kol centra 19820.

OIK nema podatke o broju glasača koji su u samoizolaciji i na bolničkom liječenju zbog infekcije kovidom-19.

Naredba ministarstva: Sa blagim simptomima mogu na birališta, ostali iz samoizolacije glasaju putem pisma
Ministarstvo zdravlja juče je izdalo posebnu naredbu o dodatnim mjerama za zaštitu birača tokom izbornog dana kojom se glasanje na biralištima dozvoljava licima koja su u samoizolaciji zbog ulaska u Crnu Goru, sumnje da su bili u kontaktu sa licima oboljelim od virusa korona ili sa licima za koja postoji sumnja da su oboljela od ove bolesti, kao i oni koji imaju pozitivan test ali imaju blage ili su bez simptoma bolesti. Podvučeno je obavezno poštovanje propisanih mjera: nošenje zaštitne maske, međusobnu udaljenost od najmanje dva metra…
Putem pisma mogu da glasaju birači koji su u kućnoj samoizolaciji jer imaju pozitivan rezultat testa na virus korona i imaju blage simptome ili su bez simptoma bolesti u porodičnom smještaju ili drugom objektu u kojem su smješteni.

Birači koji se nalaze na bolničkom liječenju zbog infekcije korona virusom, ali i glasači koji se nalaze na bolničkom liječenju iz drugih razloga mogu da glasaju putem pisma u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se nalaze uz obavezno pridržavanje svih propisanih mjera.

Izvor: DAN

Боровинић Бојовић: Црна Гора близу потпуног закључавања; сјутра стиже још 5 000 руских вакцина

На констатацију новинара да премијер и остали државни званичници не поштују мјере, и то на јавним мјестима, Боровинић Бојовић је подсјетила да се већ тим поводом огласила и да је њена препорука била да сви треба да имају личну одговорност, без обзира нау функцију у друштву

Комично је што нас опозиција напада, а доста се и политички се манипулисало око вакцина и вакцинација, сматра министарка здравља Јелена Боровинић Бојовић.

Она је у емисији Слободна зона на Телевизији Прва саопштила да у Црну Гору сјутра стиже још 5.000 руских вакцина, а стићи ће и 30.000 кинеских вакцина.

„Вакцине коју стижу у црну Гору су у потпуности ефикасне“, навела је Боровинић Бојовић.

Министарка је истакла да је Црна Гора близу закључавања.

„Имали смо проблема са поштовањем мјера и сигурна сам да ће предузете активности дати свој резултат“, додала је она.

Izvor: https://www.in4s.net

Dogovorena vlast u Budvi

Kako je „Vijestima“ potvrđeno, zbog epidemiološke situacije sjednica Skupštine opštine ne može još da bude održana, pa je dogovoreno da Carević donese odluke, koje će odbornici ovih partija, njih ukupno 20 na prvoj sjednici potvrditi

Predstavnici vladajućih partija u Budvi, Nove srpske demokratije, Demokrata, Demokratske narodne partije, Socijalističke narodne partije, Pokreta za promjene i Prave Crne Gore dogovorile su se danas, da gradonačelnik Budve Marko Bato Carević, što mu zakon dozvoljava, donese odluku o imenovanju upravnih odbora preduzeća i savjeta kulturnih ustanova, te donese odluku o budžetu i Planu investicija.

Ovim je postignut dogovor predstavnika partija koje se praktično pola godine nijesu saglasile .

Kako je „Vijestima“ potvrđeno, zbog epidemiološke situacije sjednica Skupštine opštine ne može još da bude održana, pa je dogovoreno da Carević donese odluke, koje će odbornici ovih partija, njih ukupno 20 na prvoj sjednici potvrditi.

Dogovor oko raspodjele članstva u upravnim, odborima direktora i savjetima praktično je ozvaničio postkoalicioni dogovor na kome će biti i ostale funkcije u izvršnoj vlasti biti raspodijeljene.

Kako je mandat upravnim, odborima direktora i savjetima prestao 7. februara to su se ključna opštinska preduzeća i kulturne ustanove u kojima ima gotovo hiljadu radnika našla u teškoj situaciji, jer ne mogu funkcionisati.

Nakon što Carević koliko danas ili sjutra imenuje odbore direktora i upravne odbore, oni bi odmah mogli održati konstitutivne sjednice i izabrati direktore.

Donošenje budžeta i Plana investicija je bilo neophodno kako bi izvršna vlast funkcionisala.

Izvor: https://www.vijesti.me