Категорије
Друштво

Saopštenje za javnost SNP Nikšić: Gdje je taj privredni rast kojim se hvali Nikšićka vlast?

Na sjednici SO Nikšić održanoj 29.08.2017. godine jednoglasno je usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta i investicione politike za period januar –jun 2018. godine. Tom prilikom konstatovano je da se uvidom u ovaj dokument može vidjeti dinamičan trend razvoja naše opštine kao i dobra ekonomska politika lokalne uprave.

Istaknuto je da su tekući prihodi opštine iznosili 5. 095. 241 eura, da prihodi od kratkoročnih plasmana i sredstava prenesenih iz predhodne 2017. godine iznose 3. 223. 969 eura, sredstva od donacija i transfera 3. 223. 969 eura od čega se na sredstva od Egalizaciionog fonda odnosi iznos od 3. 200. 139 eura ili ukupno ostvareni prihodi za period januar-jun 2018. godine 11. 651. 896 eura.

Tom prilikom konstatovan je značajan rast prihoda za posmatrani period u odnosu na predhodnu 2017. godinu.

Istine radi upravo da bi smo pokazali da ova lokalna vlast na čelu sa njenim predsjednikom Veselinom Grbovićem, već evo punih pet i po godina obmanjuje nikšićku i crnogorsku javnost govoreći da su “rezultati ove vlasti iz godine u godinu sve bolji i bolji”, da “Nikšić zajedno sa njegovom privredom nezadrživo iskazuje trend visokog rasta”, da je “samim tim zaposlenost u ovoj opštini sve veća i veća” i da je “rezultat svega toga sve veći i veći prihod u budžetu opštine a samim tim i ostvareni suficit koji se ostvari kada se iz ostvarenih prihoda pokriju ostvareni rashodi ove lokalne samouprave”, pokazaćemo na rezultatima rada za period januar-jun 2018. godine.

Koliko su rezultati rada ove lokalne vlasti bolji za period januar-jun ove u odnosu na isti period predhodne 2017. godine, kako isti tvrde u svom Izvještaju, pokazuje upravo struktura ostvarenih prihoda za ove dvije godine.

Struktura ostvarenih prihoda za period januar-jun 2017 -2018. godine izgleda ovako:

2017. godina 2018. godina

1.Tekući prihodi 5 527 573 5 095 241
2.Primici od prod. imovine 32 791 –
3.Kratk.plasmani i sredstva
prenesena iz pred. godine 2 375 959 3 223 969
4.Donacije i transferi 2 766 843 3 332 685 a.donacije 159 488 132 546
b.Egalizacioni fond 2 607 355 3 200 139

U K U P N O prihodi 10.703.167 11.651.896

Iz prezentovanih podataka da se zaključiti da su ukupni prihodi opštine Nikšić za period januar –jun 2018. godine veći za oko 950. 000 eura u odnosu na 2017. godinu.

Međutim, ako se uzme pojedinačno struktura budžetskih prihoda vidjeće se:

1.da su tekući prihodi koje je ostvarila ova opština za period januar-jun u 2018. godini i koji služe za finansiranje poslova ove lokalne samouprave (pored ostalih izvora) u tekućoj godini manji za 432. 332 eura nego za isti period u 2017. godini.

2.Isto tako može se vidjeti a što nije prezentovano odbornicima, nikšićkoj i crnogoorskoj javnosti da je za svega 6 mjeseci ove godine ova opština dobila od poreskih obveznika preko Egalizacionog fonda 3,2 miliona eura, ili skoro 600. 000 eura više nego u istom periodu 2017. godine i da bez ovih sredstava koja ova lokalna samouprava dobija kao nerazvijena opština, ne bi mogla servisirati svoje tekuće obaveze i ista bi veoma brzo bankrotirala.

3. može se konstatovati da od ostvarenih 11,6 miliona eura ukupnih prihoda u opštinskom budžetu, 3,2 miliona otpada na sredstva prenesena iz predhodne 2017. godine (i to u punom iznosu sa procentom ostvarenja 179%) i da ista nijesu rezultat uspješnosti rada tekuće godine već isključivo posledica finansijske gimnastike i pogubne politike ove vlasti da na uštrb razvoja grada i omogućavanja boljih uslova življenja lokalnog stanovništva i zaposlenih radnika opštine, po svaku cijenu prikaže uspješnost svoga vladanja, a o čemu ćemo detaljno obavijestiti crnogorsku javnost ovih dana.

Jednom riječju, opština Nikšić za period januar-jun 2018. godine ukupne izdatke koje je ostvarila za ovaj period u iznosu od 8.1 milion eura može pokriti iz sredstava koje je ona ostvarila u iznosu od nepunih 5,1 milion eura a ostatak može pokriti iz sredstava Egalizacionog fonda ili iz sredstava prenešenih iz predhodne godine.

Imajući u vidu navedeno postavlja se pitanje gdje je taj privredni rast, gdje je taj razvoj opštine sa 2.065 kvadrata i 73. 000 stanovnika i nadasve u čemu se to ogleda uspješnost rada ove lokalne vlasti za period januar – jun 2018. godine, kako je to izneseno na sjednici SO Nikšić, a što su prenijeli svi crnogorski mediji.

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.