Категорије
СНП

Naš glavni cilj je slobodno i prosperitetno društvo

Riječ poslanice SNP CG Danijele Đurović na sjednici državnog parlamenta povodom izbora nove vlade

Čast je biti poslanik ovog 27. saziva Skupštine Crne Gore konstituisanog nakon avgustovskih i NAŠ GLAVNI CILJ JE SLOBODNO I PROSPERITETNO DRUŠTVO zbora koji su pokazali zrelost crnogorskog društva oslikanog u prvoj mirnoj promjeni vlasti na izborima. Evidentno je da smo sudionici istorijskog trenutka. Odgovornost je na svima da učinimo našu državu ekonomski, socijalno i pravno stabilnim ambijentom u kojem će se živjeti životom dostojnim čovjeka. Da građani žive od svog rada. Da se poštuju sloboda, pravda, jednakost, solidarnost, osnovni principi socijaldemokratije i narodne orijentacije koji su upravo fundament političkog djelovanja Socijalističke narodne partije i izuzetno mi je drago da ih i mandatar prepoznaje kao osnov budućeg rada nove Vlade.Iskoristiću ovu priliku i da se zahvalim građanima Crne Gore koji su 30. avgusta izašli u velikom broju na birališta uprkos pandemiji korona virusa. To je demokratia u najboljem svjetlu.Iz ekspozea mandatara jasno su vidljive namjere prestruktuiranja javne uprave i vraćanje povjerenja u institucije. Ipak, nova vlast u Crnoj Gori je dobila mandat za promjene. Zato te promjene moraju biti korjenite, sveobuhvatne i na svim nivoima. Dobili smo priliku za promjenu svijesti o načinu vođenja državom, ali i ponovno uspostavljanje davno zaboravljenih i minimiziranih moralnih vrijednosti. Iz tog razloga se očekuje da ova Vlada bude reformska, vlada diskontinuiteta, a promjene moraju početi od vrha. Tu leži i najveći ispit nove Vlade.Velika su očekivanja građana od nove Vlade. Velika su očekivanja i od strane političara. Struktura nove Vlade, po ideji mandatara, sažeta je u 12 resora kao pokazatelj namjere ekonomičnosti. Međutim ostaje zabrinutost da li će biti obezbjeđena puna funkcionalnost Vlade i adekvatna zastupljenost i važnost pojedinih podresora. Lično smatram da je turizam, glavna privredna grana države, skrajnuta u ministarstvu ekonomije, a da je ekologija, o kojoj toliko volimo da pričamo i koja je ustavno opredjeljenje države, u poziciji da mora da se bori sa mnogo profitabilnijim i popularnijim urbanizmom i proszorim planiranjem. Voljela bih da me praksa i rad nove Vlade demantuju, ali ostajemo da cjenimo rezultate u narednom periodu.Budite uvjereni da će ovaj saziv Skupštine Crne Gore biti na visini svog zadatka i neće biti samo glasačka mašina već najveći kontrolor izvršne vlasti, ali i mjesto gdje će se trasirati politika naše države.Čitajući pažljivo ekspoze mandatara, a cijeneći da dolazim sa crnogorskog primorja, tačnije iz Boke, moram skrenuti pažnju na 3 elementa.U Vašem izlaganju jasno je naglašena potreba preispitivanja svih koncesionih ugovora, mada se iz teksta da zaključiti da je akcenat stavljen na vodotoke i šume. Ipak, moram naglasiti potrebu preispitivanja i koncesija na obavljanje djelatnosti kao što je trajekta linija Kamenari – Lepetane gdje je prethodna vlast omogućila monopolski položaj određenoj firmi, što je u jednom društvu koje teži usvajanjem evropskih vrijednosti, neprihvatljivo. Nadalje, po pitanju koncesija u proširenom smislu, može se posmatrati i djelovanje Javnog preduzeća za upravljanje Morskim dobrom kojem je apsolutnom centralizacijom od strane države u prethodnom periodu omogućen nezasluženi položaj upravljanja i raspolaganja sa velikim dijelom teritorije, a ujedno u potpunosti minimizirana uloga lokalnih samouprava. Iz tog razloga tražim od nove Vlade i Vas kao budućeg premijera, da preispitate svrsishodnost postojanja ovog preduzeća, odnosno da pokrenete reforme kojima će se vratiti nadležnosti lokalnim samoupravama u upravljanju morskim dobrom na njihovoj teritoriji. Ako kao društvo težimo aktivnoj ulozi svih činilaca, te raspoređivanjem odgovornosti u skladu sa obavezama i rezultatima, onda se moramo aktivno uključiti u utvrđivanje metodologije i definisanja procesa prenosa ovlaštenja na lokalni nivo, odnosno decentralizacije i to na sva tri nova, gdje će politička i administrativna pratiti i finansijsku decentralizaciju. U poslednjoj deceniji rađeno je upravo suprotno i na snazi je niz zakona koji provode centralizaciju na uštrb lokalnih samouprava. Ako Vi kao mandatar tražite timski rad od svojih saradnika, onda posmatrano iz državnog ugla, morate posmatrati i lokalne uprave kao eminetne i dostojne timske igraće koje su spremne da preuzmu dio nadlženosti i odgovornosti, jer upravo su opštine te koje su u najdirektnijem kontaktu sa građanima i na najbolji način mogu osjetiti potrebe svakog pojedinca. Osim donošenja novih zakona o lokalnoj samoupravi i finansiranju, neophodna je potpuna promjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i vraćanje nadležnosti nad upravljanjem prostorom opštinama.Takođe tražimo preispitivanje svih privatizacionih ugovora među kojima moram pomenuti HTP Boku, sada Vektra Boku, te Vektra Jakić, Južni Jadran, Rivijeru Kotor, Primorku Bar i mnoge druge. Podsjetiču da je Socijalistička narodna partija bila predlagač amandmana za doživotne naknade za majke sa troje i više djece. Od nove Vlade očekujem vraćanje ovih, nepravedno oduzetih naknada, jer majke to zaslužuju.Gledajući sastav nove Vlade, uočava se da su 4 dame predložene za ministarke, što je za svaku pohvali, ali ja znam da možemo i bolje. Ono što me posebno brine je neadekvatna regionalna zastupljenost u Vladi. Ne vidim ni jednog kandidata za ministra sa primorja, izuzimajući potpredsjednika Vlade koji je ipak politička ličnost. Ovo je loša poruka diskriminacije cijelog jednog regiona države i to onog koji donosi najveći finansijski doprinos državi.Gospodine Krivokapiću, oči kompletne crnogorske javnosti su uprte u Vas. Očekivali smo Vladu najvećeg političkog konsenzusa, ali Vi ste se odlučili da sami nosite breme težine trenutka. Ipak, mi kao predstavnici političkih partija i kao legitimni predstavnici gradjana smo spremni da damo doprinos u ostvarenju ultimativnog cilja, a to je slobodno i prosperitetno crnogorsko društvo. Čekali smo previše dugo. Ne smijemo više gubiti ni dan. Želimo slobodnu, prosperitetnu i građansku Crnu Goru što prije.

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.