Категорије
Култура

Конкурс за Монтевизију отворен до 10. децембра

Радио и телевизиjа Црне Горе расписала jе Jавни конкурс за избор нове композициjе за Пjесму Евровизиjе 2022, на који право учешћа имаjу аутори из циjелог свиjета, а исти може приjавити наjвише двиjе композициjе коjе нису обjављене приjе 1. октобра 2021. године

Радио и телевизиjа Црне Горе расписала jе Jавни конкурс за избор нове композициjе за Пjесму Евровизиjе 2022, на који право учешћа имаjу аутори из циjелог свиjета, а исти може приjавити наjвише двиjе композициjе коjе нису обjављене приjе 1. октобра 2021. године. Конкурс ће бити отворен до 10. децембра ове године.

Према условима конкурса аутор прилаже финалну верзиjу композициjе, као и инструменталну верзиjу без пратећих вокала. Композициjа не може траjати дуже од три минута и аутори немаjу право накнадног повлачења приjављених композициjа, а приjављена документациjа се не враћа.

Начин приjављивања на конкурс подразумиjева да се аутори приjављуjу анонимно. Приjава садржи петоцифрену шифру под коjом композициjа пролази селекциони процес. Приjављивање се врши прилагањем велике коверте коjа садржи финални снимак композициjе до три минута са интерпретациjом извођача коjи ће на такмичењу изводити композициjу (УСБ или ЦД), одштампаним текстом композициjе у пет примjерака. У великоj коверти треба да се налази и мања, коjа ће садржати податке о идентитету аутора, његову биографиjу, као и потврду надлежне организациjе за заштиту ауторских и сродних права о евидентирању, односно регистрациjи дjела коjе jе приjављено. Друга коверта се отвара уколико композициjа прође у наредну фазу избора, о чему одлуку доноси Селекциона комисиjа. За извођача jе неопходно доставити увjерење о црногорском држављанству и биографиjу.

Приjаве на конкурс се достављаjу у затвореним ковертама на адресу: Радио-телевизиjа Црне Горе, Подгорица, Булевар револуциjе 19, Архива РТЦГ – VI спрат, с назнаком: Конкурс за Пjесму Евровизиjе 2022. НЕ 0ТВАРАТИ. На полеђини коверте исписуjу шифру под коjом конкуришу. Неблаговремене приjаве неће се разматрати. Учешћем на конкурсу, сваки учесник прихвата прописане услове конкурса, као и услове утврђене Правилником о процедури избора композициjе за Пjесму Евровизиjе 2022. РТЦГ задржава право да сугерише ауторима одређене измjене и допуне композициjе и евентуалну измjену извођача.

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.