Категорије
СНП

СМИЈЕЊЕНИ НА ОСНОВУ ЗАКОНА И ПРОПИСА

Генерални директори Директората и секретар Министарства просвјете, науке, културе и спорта су разријешени на јучерашњој сједници Владе као и остали генерални директори и секретари других министарстава, у складу са чланом 134 закона о државним службеницима и намјештеницима, и то: Директорат за предшколско васпитање, основну школу и инклузивно образовање чији је директор била Славица Илинчић. По новом Правилнику, то је сада Директорат за предшколско, основно и инклузивно образовањеи васпитање; Директорат за опште, средње образовање, стручно образовање и цјеложивотно образовање, чији је директор била Марија Лалатовић. Сада је то Директорат за опште, средње образовање, стручно образовање и цјеложивотно учење; Директорат за васпитање и образовање припадника мањинских народа и националних заједница, чији је директор био Сафет Калач, сада је Директорат за васпитање и образовање припадника мањинских народа и других националних заједница. Овај високо руководни кадар је првих пет мјесеци примао зараду од Министарства просвјете све до доношења и ступања на снагу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Министарства просвјете.Новим Правилником извршена је нова организација Министарства чиме су се стекли услови да се сви генерални директори и секретар из бившег МПНКС разријеше дужности и именују нови. Уз то, на једној од предходних сједница Владе, разријешени су генерални директори унутрашњих организационих јединица које више не постоје у Министарству просвјете и то: Директорат за унутрашњу ревизију и надзор рада органа државне управе, чији је директор била Славица Драшковић, сада је Одјељење за унутрашњу ревизију; Директорат за инвестиције, јавне набавке, финансије и рачуноводство и надзор инвестиција и јавне набавке у органима државне управе, чији је директор била Драгана Становић, сада не постоји; Директорат за нормативно-правне послове, кадровске и опште послове, другостепени поступак и надзор државних органа управе, чији је директор био Дејан Дашић, сада не постоји. Дакле, нити је министар предложио, нити је Влада донијела одлуку о разрјешењу ових лица из политичких разлога или реваншизма, већ су се искључиво на основу закона и других прописа, стекли услови да се високо руководни кадар разријеши због непостојања министарства које се звало Министарство просвјете, науке, културе и спорта, односно због непостојања унутрашњиих организационих јединица којиима су руководила наведена лица.

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.