Категорије
Друштво

Glavni projekat Autobuske stanice u Igalu povjeriti Agenciji za razvoj i izgradnju

Ukoliko odbornici lokalnog parlamenta sjutra usvoje Odluku, izrada glavnog projekta kompleksa Autobuske stanice sa pristupnim saobraćajnicama u zahvatu Dup-a Igalo Bare biće povjerena Agenciji za razvoj i izgradnju Herceg Novog. Tako konačno poslije deset godina s mrtve tačke kreće ostvarenje kapitalnog poduhvata za Herceg Novi koji ima skoro 7 decenija staru Autobusku stanicu.

Iako su ranije opozicioni odbornici DPS-a ocijenili da je lokacija za izgradnju Autobuske stanice na Šištetu u Igalu, nepovoljna jer je u blizini Instituta Dr Simo Milošević i sjutra mogu biti preglasani kod donošenja tri Odluke koje se tiču izgradnje kompleksa na tom lokalitetu.

Po prvoj Odluci o izradi glavnog projekta predviđeno je da projektna dokumentacija bude u skladu sa Idejnim arhitektonsko urbanističkim rješenjem kompleksa glavne Autobuske stanice sa pristupnim saobraćanicama u Herceg Novom, kojeg je izradio “Studio grad“ d.o.o. Podgorica.

Ali, Agencija može za izradu pojedinih dijelova tehničke dokumentacije – glavnog projekta angažovati ovlašćena stručna lica.

Traži se partner za gradnju Autobuske stanice

Drugom Odlukom Skupštine, o kojoj treba da se izjasne odbornici, trebalo bi da Opština Herceg Novi pokrene pristupak za izbor strateškog partnera po modelu privatno javnog parnerstva, radi fazne izgradnje kompleksa Autobuske stanice sa pratećim saobraćajnicama, priključcima na Jadransku magistralu i poslovno-tržnim centrom u Herceg Novom. Kompleks će se graditi na tri urbanističke parcele u zahvatu DUP-a Igalo – Bare. Riječ je o površini od 32.000 m², u skladu sa Idejnim rješenjem izgradnje „Studija grad” iz Podgorice.

– Model realizacije projekta sa potencijalnim strateškim partnerom je zajednička fazna izgradnja između javnog i privatnog partnera, pri čemu je učešće Opštine Herceg Novi vrijednost građevinskog zemljišta, naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta na lokaciji, te izrada i revidovanje glavnog projekta za fazu 1 i 2 kompleksa, koji podrazumijeva projekat Autobuske stanice sa pratećim saobraćajnicama, priključke na Jadransku magistralu – predviđeno je Odlukom.

Učešće strateškog partnera je izgradnja faze 1 i faze 2 sa pratećim saobraćajnicama i priključcima na Jadransku magistralu za potrebe Opštine Herceg Novi, izrada tehničke dokumentacije i izgradnja faze 3 tržnog centra za potrebe strateškog partnera.

On će biti izabran međunarodnim javnim pozivom. Potencijalni ponuđači, pored opštih uslova u skladu sa postupkom javnog nadmetanja, moraju dokazati ekonomsko-finansijske sposobnosti i stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti. Obavezno moraju dostaviti dokaz da im godišnji promet nije manji od 10.000.000 eura, da nisu pod stečajem ili u postupku likvidacije, bankarsku garanciju za realizaciju projekta. Ako je ponuđač konzorcijum, treba da dostavi ugovor o konzorcijumu ili drugom obliku udruživanja u kojem mora biti jasno naznačena solidarna neograničena odgovornost članova, te dokaz da je u posljednjih 10 godina realizovao projekte iste ili više vrijednosti.

Ugovor kojim će biti definisana prava i obaveze Opštine Herceg Novi i strateškog partnera će biti validan nakon davanja saglasnosti Skupštine opštine.

Sudsko poravnanje s “Vektra Bokom” na skoro 2 miliona eura

Još jedna važna Odluka tiče se izgradnje Autobuske stanice u Igalu. Odbornici bi trebalo da daju saglasnost za zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Herceg Novom po tužbi Opštine Herceg Novi protiv AD “Vektra Boka” .

U parničnom postupku pred Privrednim sudom Crne Gore Opština je dobila presudu kojom je utvrđeno njeno potraživanje od 1.516.842,79 eura na ime neplaćenih poreza. Kako presuda nije podobna za izvršenje, to je Opština pokrenula novi sudski postupak za donošenje presude kojom bi dužnik Vektra Boka platila nešto više od million i po eura. U stečajnom postupku je pored osporenog dijela utvrđeno i potraživanje Opštine u iznosu od 467.482,86 eura, što je uvršteno u Plan reorganizacije AD “Vektra Boke” u stečaju. Po tom osnovu je ukupno potraživanje Opštine Herceg Novi 1.984.325,50 eura prema AD “Vektra Boka” Herceg Novi.

Za izgradnju Autobuske stanice u Igalu, u sklopu urbanističkog kompleksa se nalazi i kat.parc. 197/2 k.o.Topla u imovini AD “Vektra Boka”, površine 10.888 m2. Takođe je zemljište u k.o.Trebesin katastarski označeno kao kat.parc. 625/2 i 624/3 k.o.Topla predviđeno za objekte od opšteg interesa (sportski kompleks). Tako postoji osnov da se imovinsko pravni odnosi između Opštine i Vektra Boke riješe.

Katastarske parcele procijenjene su na ukupan iznos od 1.978.000,00 eura.

Odbor direktora AD “Vektra Boka” je 12. avgusta donio odluku da se može zaključiti sudsko poravnanje, pozivajući se na Plan reorganizacije u kome su navedene katastarske parcele i predviđene za namirenje povjerilaca, u ovom slučaju povjerioca Opštinu Herceg Novi.

Izvor: radiojadran.com

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.