Category: Актуелно

Postignuta načelna saglasnost da se uđe u reformu izbornog zakonodavstva

Brajović je pozvao predstavnike partija i klubova da do sredine narede sedmice dostave predloge, o kojima će se razgovarati na novom sastanku koji s eočekuje u tom terminu

Sastanak predstavnika političkih partija i poslaničkih klubova u Skupštini završen je maločas i na njemu je postignuta načelna saglasnot da se uđe u proceduru izmjene izbornog zakonodavstva.

Većina prisutnih predlagala je da se to radi u okviru skupštisnkog odbora, a ne radne grupe, ali konačne verzije još nema.

Sastanku koji je sazvao predsjednik parlamenta nijesu prisustvovali predstavnici GP URA i Demokrate.

Brajović je pozvao predstavnike partija i klubova da do sredine narede sedmice dostave predloge, o kojima će se razgovarati na novom sastanku koji s eočekuje u tom terminu.

Sastanku nijesu prisustvovali predstavnici EU delegacije u Podgorici. On je trajao oko tri sata.

Prisustvovali su predstavnici DPS, NSD, PZP, SDP, DNP, SD, Bošnjačke stranke, SNP, Demokratskog saveza, Ujedinjene Crne Gore, Liberalne partije Crne Gore, Radničke partija, Nove demokratske snage i HGI.

Izvor; Vijesti.me

Kolegijum sa predstavnicima političkih partija o Radnoj grupi

Sjednica Kolegijuma Predsjednika Skupštine na kojoj će biti razgovarano formiranju skupštinskog tijela koje će se baviti unaprjeđenjem izbornog zakonodavstva biće održana danas u podne, i na nju su pozvani predstavnici svih partija.

Sjednica Kolegijuma Predsjednika Skupštine na kojoj će biti razgovarano formiranju skupštinskog tijela koje će se baviti unaprjeđenjem izbornog zakonodavstva biće održana danas u podne, i na nju su pozvani predstavnici svih partija.

Predsjednik Skupštine Ivan Brajović, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, okupljanjem parlamentarnih partija sa članovima Kolegijuma, želi da uoči procesa formiranja skupštinskog tijela konsultuje što veći broj relevantnih predstavnika građana u najvišem zakonodavnom domu.

Sjednici Kolegijuma neće prisustvovati predstavnici Demokrata i Građanskog pokreta URA, jer bi to, kako su obrazložili, značilo prekid bojkota parlamenta.

Na sjednicu Kolegijum pozvani su partije koje imaju poslanike u 26. sazivu Skupštine Crne Gore, Demokratska partija socijalista, Demokratska Crna Gora, Nova srpska demokratija, Pokret za promjene, Socijaldemokratska partija, Demokratska narodna partija, Socijaldemokrate Crne Gore i Bošnjačka stranka“, kazali su iz Skupštine.

Pozvani su iSocijalistička narodna partija, Ujedinjena reformska akcija, Demokratski savez, Ujedinjena Crna Gora, Liberalna partija Crne Gore, Radnička partija, Nova demokratska snaga-Forca i Hrvatska građanska inicijativa.

Izvor: Portalanalitika.me

Milačić i Joković: Opozicija da prestane sa međusobnim ratovima

„Prava Crna Gora i Socijalistička narodna partija su još jednom pozvale sve kolege iz opozicije da se okanu međusobnog ratovanja, te da sve svoje snage, ako ne već jedinstveni, onda makar složni, usmjere ka buđenju apstenenata, ali i ka konačnoj demokratizaciji društva, odnosno smjeni vlasti“

Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić i predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković pozvali su ostatak opozicije „da se u moru teških riječih i međuopozicionih ratova, pošalju zajedničke poruke o važnosti minimuma jedinstva, kolegijalnosti i sloge unutar opozicionog djelovanja“.

„Na sastanku kome je prisustvovao i generalni sekretar Prave Vladislav Dajković konstatovano je da ukoliko se nastavi praksa ratovanja, a ne konstruktivnih i kolegijalnih razgovora u cilju prevazilaženja nesuglasica, te i, na kraju, konačne smjene vlasti, na gubitku će biti, prije svega, opozicioni glasači željni promjena, pa tek onda i opozicione partije“, navodi se u saopštenju dostavljenom iz Prave Crne Gore.

Dodaju da su Milačić i Joković saglasni su da su teške, a katkad i brutalne optužbe i uvrede koje stižu s pojedinih opozicionih adresa na račun kolega iz opozicije postale manir.

„Te uvrede, koje se nerijetko svode i na ličnu ravan, nikom ne doprinose, osim DPS-u“.

Ovim susretom, ističu Milačić i Joković, žele da pošalju poruku da se može i mora pristojno i u lijepom tonu razgovarati sa opozicionim kolegama.

„Prava Crna Gora i Socijalistička narodna partija su još jednom pozvale sve kolege iz opozicije da se okanu međusobnog ratovanja, te da sve svoje snage, ako ne već jedinstveni, onda makar složni, usmjere ka buđenju apstenenata, ali i ka konačnoj demokratizaciji društva, odnosno smjeni vlasti. Prava – kao najmlađa politička partija koja predstavlja novu generaciju političara – i SNP, kao jedna od partija sa najdužim opozicionim iskustvom, gradiće najbolje odnose u mjesecima i godinama pred nama, kako bi se u zajedničkom ideološkom polju vratilo povjerenje, gradili najbolji temelji za unutar-pravoslavno pomirenje i slogu, ali i najbolji odnosi među svim narodima u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vijesti.me

Joković: SNP dobio poziv od Brajovića, još nijesmo odlučili hoćemo li ići

Lider SNP Vladimir Joković potvrdio nam je da je njegova partija dobila poziv od lidera Parlamenta Ivana Brajovića za sastanak uoči sjednice Kolegijuma na kojoj se razmatra pronalaženje najboljeg modela i načina rada poslanika, a u cilju obezbjeđivanja preduslova za nastavak unaprijeđenja izbornog zakonodavstva.

Kako će stav SNP zauzeti tek će odlučiti, kazao nam je kratko Joković.

Brajović je podsjećamo nakon prošle sjednice Kolegijuma kazao da će ovog četvrtka organizovati sastanak i sa onim predsjednicima političkih partija koji nemaju klubove.

Izvor: Antenam.net

Bogdan Božović, odbornik SNP u Skupštini Glavnog grada Podgorica; Podgoričanima i dalje stari autobusi

 

Sekretarijat za komunalne poslove Glavnog grada odlučio je da poveća rok za dodjelu linija prevoznicima, kojih u Podgorici ima dva, tako što će ugovore potpisivati umjesto kao do sada na tri, sada svake osme godine.

O tome kakav je autobuski prevoz u Glavnom gradu Crne Gore, dovoljno govori činjenica da Podgorica nema gradski prevoz, što znači da lokalna vlast ne snosi nikakvu odgovornost kada je u pitanju kvalitet usluga koji treba pružiti građanima.

U poređenju sa drugim evropskim gradovima, javni prevoz u Podgorici nije ni za poređenje. Autobuske linije, kojih ima desetak, pokrivaju dva privatna prevoznika koja diktiraju cijene prevoza koje nijesu male u odnosu na standard građana.

Takođe, građani se žale na očajno stanje autobusa koji su u prosjeku stari po nekoliko desetina godina a sudeći po izduvnim gasovima koje ispuštaju ne ispunjavaju ni ekološke standarde glavnog grada jedne ekološke države. Uz to, gradska naselja su slabo povezana pa su građani prinuđeni da se sami organizuju ne bi li se prebacili s kraja na kraj grada. Konkretno, djeca koja idu u školu u Podgorici, a žive u prigradskom naselju Rogami, nemaju mogućnost da koriste autobus nego se roditelji organizuju kako bi djeca bezbjedno stigla do škole.

Pitamo se da li gradska vlast razmišlja o tome da li je u redu da za ovakav autobuski prevoz sa polascima na svakih pola sata a nedjeljom na sat, bez noćnih linija na primjer, cijena karte bude 90 centi. No, ukidanjem Gradskog prevoza, vlast je građanima stavila omču na vrat, a samim tim i sebi a privatnicima dala monopol da se vode isključivo svojim interesima a ne kvalitetom usluga koje pružaju građanima.

To što sada Sekretarijat namjerava da produži rok za dodjelu linija, neće uticati na kvalitet usluga autobuskih prevoznika i ukupno gradskog prevoza. O čemu se, u stvari radi, vidjećemo brzo, kad sve to zaživi. Sigurno je jedino da od poboljšanja gradskog prevoza nema ništa.

Izvor; Dan.co.me

Iz SNP-a Berane optužuju Vladu da nastavlja sa podjelama

Iz So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je (SNP) u Be­ra­na­ma iz­ra­zi­li su ne­za­do­volj­stvo od­no­som ak­tu­el­ne dr­žav­ne vla­sti pre­ma ak­tiv­no­sti­ma i po­li­ti­ci u tom gra­du. Pred­sjed­nik Op­štin­skog od­bo­ra SNP-a Be­ra­ne Ti­ho­mir Bo­ga­vac sa­op­štio je da Vla­da ima­ vi­še ne­go ma­će­hin­ski od­nos pre­ma po­li­ti­ci lo­kal­nih vla­sti ko­je ni­je­su pod kon­tro­lom DPS-a, a ko­ji je vi­dljiv na sva­kom ko­ra­ku, što ne do­pri­no­si pre­va­zi­la­že­nju po­li­tič­kih po­dje­la u na­šoj dr­ža­vi.
– Od­lu­kom da se vla­sni­štvo nad be­ran­skim uni­ver­zi­tet­skim cen­trom pre­ne­se na Uni­ver­zi­tet Cr­ne Go­re, bez ika­kvih kon­sul­ta­ci­ja sa lo­kal­nom vla­šću, Vla­da još jed­nom po­ka­zu­je od­su­stvo is­kre­ne že­lje da ra­di u in­te­re­su Be­ra­na i na­ših gra­đa­na. I ovaj po­tez dje­lo je po­li­tič­kog pri­ti­ska i plod je po­li­ti­kant­stva DPS-a i nje­go­vih ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra. – is­ti­ču iz SNP-a.

Izvor; Dan.co.me

Opštinski odbor SNP Berane izabrao tri potpredsjednika

U Beranama je juče održana sjednica Opštinskog obora Socijalističke narodne partije, na kojoj su izabarana tri potpredsjednika i formiran Izvršni odbor opštinskog odbora.
Potpredsjednici beranskog odbora SNP-a su dr Milorad Magdelinić, Aleksandra Barjaktarović i Darko Stojanović. Novi Izvršni odbor broji 47 članova.
Sjednici opštinskog odbora prisustvovao je potpredsjednik Socijalističke narodne partije Crne Gore Dragoslav Šćekić koji je poželio uspjeh u daljem radu novoizabranim potpredsjednicima opštinskog odbora i članovima Izvršnog odbora opštinskog odbora.
Šćekić je istakao da je SNP nakon mnogih pokušaja njenog urušavanja, ostala čvrsto na svojim programskim načelima i nalazi se u fazi stabilizacije.
Potredsjednik Šćekić je još jednom podsjetio da bez jake Socijalističke narodne partije ne može biti neophodih promjena u Crnoj Gori i naglasio da će SNP nastaviti da djeluje u pravcu demokratizacije našeg društva kako bi građani Crne Gore mogli konačno da žive onako kako i zaslužuju.

Tihomir Bogavac, predsjednik OO SNP Berane: Aktuelna državna vlast se maćehinski odnosi prema Beranama

Socijalistička narodna partija i njen opštinski odbor u Beranama izražavaju nezadovoljstvo odnosom aktuelne državne vlasti prema aktivnostima i politici naše partije.

Naime, više nego maćehinski odnos Vlade Crne Gore prema politici lokalnih vlasti koje nijesu pod kontrolom DPS-a je vidljiv na svakom koraku i, na žalost, ne doprinosi prevazilaženju političkih podjela u našoj državi.

Poslednji potezi aktuelne Vlade govore u prilog ovoj činjenici. Naime, odlukom da se vlasništvo nad beranskim univerzitetskim centrom prenese na Univerzitet Crne Gore, bez ikakvih konsultacija sa lokalnom vlašću, Vlada još jednom pokazuje odsustvo iskrene želje da radi u interesu Berana i naših građana.

I ovaj potez djelo je političkog pritiska i plod je politikanstva DPS i njegovih koalicionih partnera. Iako je lokalna beranska uprava na čelu sa SNP direktni investitor ove ustanove, iako smo isključivo u interesu razvoja našeg grada, više puta ukazivali na neophodnost obostrano korektne saradnje, ovakvim i sličnim potezima Vlada Crne Gore šalje nove poruke isključivosti i odsustva elementarne korektnosti.

SNP ne želi da aktuelno resorno ministarstvo pretvori Univerzitetski centar u đački dom, koji su, podsjećanja radi, ruinirali i ostavili ga napuštenog da zjapi. Otvoreno se pitamo, gospodo iz ministarstva, zašto ste protiv naše vizije razvoja sportsko-rekreativnog turizma u našem gradu, i isključivo posmatrate stvari u kontekstu smiještanja vaših političkih kadrova. Očigledno da nekima u kontinuitetu smetaju ”neposlušni Beranci i Berane” pa sa svojih 200 glasova žele otvorenu otimačinu iz ovoga grada.

U Beranama to ne može i neće proći!!!

Socijalistička narodna partija će nastaviti sa svojim aktivnostima u pravcu razvoja Berana, i daćemo, kao i do sada, svoj profesionalni, ljudski i politički maksimum kako bi ovaj grad nastavio svoj razvojni put koji trasira aktuelna lokalna vlast, na čelu sa našom partijom. Ideja vodilja će nam isključivo biti interes i razvoj naše opštine, i nikakve opstrukcije nas neće zaustaviti na tom putu.

Kolege iz opozicije, ne uvlačite nas u svoja prepucavanja

Socijalistička narodna partija poručuje svojim opozicionim kolegama da nas svojim prepucavanjima ne uvlače ni u kakve političke svađe. Takođe, šaljemo jasnu poruku svim političkim subjektima da je SNP neuništiv, bez obzira na želje kako vlasti, tako i pojedinih opozicionih subjekata.
Još jednom podvlačimo da ne želimo da učestvujemo u opozicionim prepucavanjima, kao što upozoravamo i jasno stavljamo do znanja da nećemo trpjeti nikakve laži i insinuacije na račun snage naše partije.
Ono što svima mora biti jasno jeste činjenica da bilo kakve opozicione svađe samo ostavljaju negativan utisak kod onih kojima se ne sviđa politika aktuelne vlasti. No, svako određuje i bira svoj politički put.
Socijalistička narodna partija nije nikada bila jedan čovjek ili pojedinac. SNP je bila i ostala porodica čestitih i časnih članova i simpatizera, koji su u našoj partiji bez ikakvog interesa i isključivo u cilju borbe za neku bolju i pravedniju Crnu Goru.
Poruka svima – SNP je brend i bez nas ne može i neće biti promjene vlasti niti sistema vrijednosti.
Ne želimo da ulazimo u sukobe DF i Demokrata i ovim putem ih pozivamo da SNP ne miješaju u svoju igru. Isto tako, apelujemo da se smire tenzije u opoziciji, da se sjedne za sto i dogovori model saradnje. SNP je otvorena za saradnju sa svim subjektima koji istinski žele demokratizaciju i promjene u crnogorskom društvu.

Joković poziva opoziciju da se ujedini: Samo zajedno rušimo ovaj režim

Opozicione partije u Crnoj Gori su već duže razjedinjene, te je svima jasno da u ovakvom stanju ne mogu parirati vladajućoj strukturi. Predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković kolegama iz opozicije je poručio da je vrijeme da sjednu za sto, pokažu jedinstvo, jer je to jedini način da se sruši ova vlast, mijenja ovaj sistem. Za CdM kaže da nesuglasice između pojedinih partija treba ostaviti po strani i stremiti ka jednom cilju-promjena u Crnoj Gori.

“Apelujemo da krajnje vrijeme da sjednemo za sto i konačno damo nadu i povratimo je našim biračima, da je moguće opoziciono jedinstvo i da je moguće smijeniti ovaj sistem. Treba oslušnuti naše glasače. Sebe i SNP ne vidim dovijeka u opoziciji. Moramo da napravimo odlučujući iskorak. To od nas očekuje čitavo biračko tijelo”, rekao je Joković za CdM.

Dodaje kako svi moraju sebe pogledati u oči i vidjeti kojim putem dalje ići.

“Ujedinjenem opozicije dali bi nadu svima, i onim pasiviziranim biračima koji ne izlaze na izbore, a svi oni koji ne izlaze su najvećim dijelom opozicioni birači. Međunarodna zajednica bi u tom trenutku morala da odluči koga će da podrži. Siguran sam da bi poslije svega što se u Crnoj Gori dešava, EU i međunarodni faktor stali na stranu opozicije i promjena, jer je previše jedne vladavine 30 godina a bez ikakvog rezultata”, jasan je Joković.

Na turbulente odnose između bilo kojih opozicionih partija gleda sa velikim žaljenjem.

“Mi se ne radujemo tome, već nam je žao. Ako smo vrijedni i dostojni promjena, mislim da bi trebalo da napravimo iskorak i sve to ostavimo po strani, a da imamo samo jedan cilj, da sjednemo i da kažemo da to i to moramo da uradimo da bi došli do tog cilja”, kazao je lider SNP-a.

Regulišu finansije

Finansijska situacija u partiji je sve bolja, tvrdi Joković. Od dugova koje su naslijedili dosta su izmirili.

“Situacija je mnogo bolja. Jedini razlog je tome da smk uveli najveći stepen štednje. Od mog dolaska pa do sada su uvedene mjere štednje koje su dale rezultate. Izmirili smo mnogo dugova iz prethodnog perioda i sada ulazimo u fazu potpune stabilizacije.  Da smo na dobron putu dokazuje i to što nam se javljaju ljudi koji su napustili SNP ili pasivizirali, da kažu da žele da se vrate”, dodao je on.

Promjene u Kotoru

Što se tiče SNP-a u Kotoru, Joković kaže da će sljedeće sedmice biti formiran Inicijativni odbor, a za mjesec dana i novi Opštinski odbor.

“Nimalo se ne radujemo dešavanjima tamo. U Kotoru taj odbor nije SNP, to što se dešava i što se radi nije pravi SNP. Mi smo tamo raspustili Opštinski odbor, ali ćemo brzo formirati novi. Nećemo nikome dozvoliti da saborira SNP”, istakao je Joković.

Izvor: CDM.me