Категорије
Друштво

Gospođindanski programi u manastiru Savina i završnica“Trga od ćirilice”

U programu Akademije su učestvovali hercegnovski horovi „Sveti Sava“ i „Sveti Vasilije Ostroški“, Katarina Bogdanović iz Kragujevca, Miloš Bogdanović iz Herceg Novog , Vera Grušenko, Dušan Tadić i Petar Kraljević a program su vodile i kazivale odabrane stihove Olivera Doklestić i Branka Denda.

-Vjerovatno od upokojenja igumana Dabovića 1802.godine, koji je inače sahranjen pored apside velike crkve. Znamo da je običaj od strane kruševičkog plemena u drugoj polovini 20.vijeka bio malo zapostavljen, a isto znamo i da   neka druga hercegovačka plemena nisu dala da se taj plamičak duhovni ugasi. Kruševičani u zavičaju i rasejanju su prije dvadesetak godina ponovo oživjeli običaj i svake se godine zavjetno okupljali sa prijateljima i inoplemenicima uz blagoslov savinskih igumana. Ove godine Kruševičani tu zavjetnu večeru sticajem okolnosti , uz podršku i blagoslov igumana Makarija, dijele sa našim plemenskim komšijama i prijateljima iz zubačkog plemena sa kojima smo do 1945. bili u istom Trebinjskom srezu.

Nakon akademije i okupljanja za trpezom, promovisana je knjiga „Otac Inokentije Dabović arhimandrit Savinski“ autora dr Gorana Komara.

O istinskoj snazi ovog naslova govorio je dr Milan Milanović i istakao da je dr Komar na bazi izvorne građe sačuvane u savinskoj riznici i iz drugih izvora predstavio uslove i okolnost u kakvim je živio i radio, po rođenju Nikola, u monaštvu, Inokentije Dabović.

Istakao je Milanović i da i danas treba djelovati tako “da bi uzdizali sebe i svoj zavičaj, čuvali svoju vjeru, srpski jezik i ćiriličko pismo i tako se uspinjali ka dobru i slozi, ka svekolikoj pravolsavnoj sabornosti i da bi tako čuvali upravo ono što nas je do sada sačuvalo“.

Autor, dr Goran Komar  govorio je o želji arhimandrita Inokentija da  bratstvu manastira Savina pronađe sredstva za završetak velike crkve.

-Savinsko bratstvo se sve do konca 18.vijeka upinjalo i stremilo ka rješenjima statusa Srpske crkve u Mletačkoj provinciji Dalmaciji i Boki. Djelo oca Inokentija je predstavljalo završnicu jednog razvojnog ciklusa započetog obnovom zapustjele Savine tokom Morejskog rata obilježeno je nastojanjem svetog bratstva da obezbijedi održanje primorske Mitropolije. Taj se korak pokazao nedovršenim, ali je sva pažnja bratstva tokom druge polovine 18.vijeka upravljena ka gradnji velike crkve srpskog Siona na Jadranu. Otac Inokentije je ponio odgovornost za dovršavanje tog djela , koje je upješno okončao ali koje otac Inokentije  nije mnogo nadživio. Velika crkva u građevinskom smislu je završena 1799.a otac se upokojio 1802.godine”.

Na zavjetnoj večeri je iguman Makarije u ime Mitropolije uručio statuu Patrijarha Pavla, Peru Vicu vlasniku hotela Olimpija plus u Kumboru, za doprinos obnovi svetinja.

Večeras na „Trgu od Ćirilice“ završni program.

Biće promovisana knjiga „Sveti Sava u Boki“ autora Vaska Kostića, a drugo izdanje u okviru edicije „Bokeljologija“ priredio je književnik i izdavač , vlasnik knjižare „So“ Nikola Malović. Pored Malovića, od knjizi će govoriti i iguman Manastira Savina , otac Makarije. Početak je u 21 sat.

Izvor: radiohercegnovi.net

Категорије
Друштво

Glavni projekat Autobuske stanice u Igalu povjeriti Agenciji za razvoj i izgradnju

Ukoliko odbornici lokalnog parlamenta sjutra usvoje Odluku, izrada glavnog projekta kompleksa Autobuske stanice sa pristupnim saobraćajnicama u zahvatu Dup-a Igalo Bare biće povjerena Agenciji za razvoj i izgradnju Herceg Novog. Tako konačno poslije deset godina s mrtve tačke kreće ostvarenje kapitalnog poduhvata za Herceg Novi koji ima skoro 7 decenija staru Autobusku stanicu.

Iako su ranije opozicioni odbornici DPS-a ocijenili da je lokacija za izgradnju Autobuske stanice na Šištetu u Igalu, nepovoljna jer je u blizini Instituta Dr Simo Milošević i sjutra mogu biti preglasani kod donošenja tri Odluke koje se tiču izgradnje kompleksa na tom lokalitetu.

Po prvoj Odluci o izradi glavnog projekta predviđeno je da projektna dokumentacija bude u skladu sa Idejnim arhitektonsko urbanističkim rješenjem kompleksa glavne Autobuske stanice sa pristupnim saobraćanicama u Herceg Novom, kojeg je izradio “Studio grad“ d.o.o. Podgorica.

Ali, Agencija može za izradu pojedinih dijelova tehničke dokumentacije – glavnog projekta angažovati ovlašćena stručna lica.

Traži se partner za gradnju Autobuske stanice

Drugom Odlukom Skupštine, o kojoj treba da se izjasne odbornici, trebalo bi da Opština Herceg Novi pokrene pristupak za izbor strateškog partnera po modelu privatno javnog parnerstva, radi fazne izgradnje kompleksa Autobuske stanice sa pratećim saobraćajnicama, priključcima na Jadransku magistralu i poslovno-tržnim centrom u Herceg Novom. Kompleks će se graditi na tri urbanističke parcele u zahvatu DUP-a Igalo – Bare. Riječ je o površini od 32.000 m², u skladu sa Idejnim rješenjem izgradnje „Studija grad” iz Podgorice.

– Model realizacije projekta sa potencijalnim strateškim partnerom je zajednička fazna izgradnja između javnog i privatnog partnera, pri čemu je učešće Opštine Herceg Novi vrijednost građevinskog zemljišta, naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta na lokaciji, te izrada i revidovanje glavnog projekta za fazu 1 i 2 kompleksa, koji podrazumijeva projekat Autobuske stanice sa pratećim saobraćajnicama, priključke na Jadransku magistralu – predviđeno je Odlukom.

Učešće strateškog partnera je izgradnja faze 1 i faze 2 sa pratećim saobraćajnicama i priključcima na Jadransku magistralu za potrebe Opštine Herceg Novi, izrada tehničke dokumentacije i izgradnja faze 3 tržnog centra za potrebe strateškog partnera.

On će biti izabran međunarodnim javnim pozivom. Potencijalni ponuđači, pored opštih uslova u skladu sa postupkom javnog nadmetanja, moraju dokazati ekonomsko-finansijske sposobnosti i stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti. Obavezno moraju dostaviti dokaz da im godišnji promet nije manji od 10.000.000 eura, da nisu pod stečajem ili u postupku likvidacije, bankarsku garanciju za realizaciju projekta. Ako je ponuđač konzorcijum, treba da dostavi ugovor o konzorcijumu ili drugom obliku udruživanja u kojem mora biti jasno naznačena solidarna neograničena odgovornost članova, te dokaz da je u posljednjih 10 godina realizovao projekte iste ili više vrijednosti.

Ugovor kojim će biti definisana prava i obaveze Opštine Herceg Novi i strateškog partnera će biti validan nakon davanja saglasnosti Skupštine opštine.

Sudsko poravnanje s “Vektra Bokom” na skoro 2 miliona eura

Još jedna važna Odluka tiče se izgradnje Autobuske stanice u Igalu. Odbornici bi trebalo da daju saglasnost za zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Herceg Novom po tužbi Opštine Herceg Novi protiv AD “Vektra Boka” .

U parničnom postupku pred Privrednim sudom Crne Gore Opština je dobila presudu kojom je utvrđeno njeno potraživanje od 1.516.842,79 eura na ime neplaćenih poreza. Kako presuda nije podobna za izvršenje, to je Opština pokrenula novi sudski postupak za donošenje presude kojom bi dužnik Vektra Boka platila nešto više od million i po eura. U stečajnom postupku je pored osporenog dijela utvrđeno i potraživanje Opštine u iznosu od 467.482,86 eura, što je uvršteno u Plan reorganizacije AD “Vektra Boke” u stečaju. Po tom osnovu je ukupno potraživanje Opštine Herceg Novi 1.984.325,50 eura prema AD “Vektra Boka” Herceg Novi.

Za izgradnju Autobuske stanice u Igalu, u sklopu urbanističkog kompleksa se nalazi i kat.parc. 197/2 k.o.Topla u imovini AD “Vektra Boka”, površine 10.888 m2. Takođe je zemljište u k.o.Trebesin katastarski označeno kao kat.parc. 625/2 i 624/3 k.o.Topla predviđeno za objekte od opšteg interesa (sportski kompleks). Tako postoji osnov da se imovinsko pravni odnosi između Opštine i Vektra Boke riješe.

Katastarske parcele procijenjene su na ukupan iznos od 1.978.000,00 eura.

Odbor direktora AD “Vektra Boka” je 12. avgusta donio odluku da se može zaključiti sudsko poravnanje, pozivajući se na Plan reorganizacije u kome su navedene katastarske parcele i predviđene za namirenje povjerilaca, u ovom slučaju povjerioca Opštinu Herceg Novi.

Izvor: radiojadran.com

Категорије
Друштво

U Pivskom manastiru obilježen praznik Uspenija Presvete Bogorodice

PLUŽINE- Praznik Uspenija Presvete Bogorodice i ove godine okupio je brojne Pivljane, njihove rođake i prijatelje iz svih krajeva Crne Gore i regiona, da zajedno u njihovom viševjekovnom duhonom centru- Pivskom manastiru proslave hramovnu slavu svetinje koja je zadužbina Svetog patrijarha Savatija Sokolovića. U manastirskoj crkvi, koja je posvećena Uspeniju Presvete Bogorodice, svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop budimljansko-nikšićki Joanikije, uz sasluženje brojnog sveštenstva i monaštva i pojanje hora „Prepodobne mati Angeline” iz Nikšića. Uspenije Presvete Djeve, besjedio je vladika Joanikije, radost je koja se davno dogodila, ali iz koje mi i danas crpimo snagu kao iz svježeg izvora. Svojim uspenijem Presveta Bogorodica nas oslobađa smrtnoga straha, upućuje nas na pravi, istinski život, da budemo vjerni Bogu, bližnjima, da tvorimo zapovijesti Božije, i da uvijek idemo naprijed ne bojeći se nikoga, osim Boga.
U svetoj liturgiji vladici je juče sasluživao i arhimandrit Serafim (Baltić) inače iguman manastira Nova Gračanica u Čikagu. On je sabranim Pivljanima i njihovim gostima donio blagoslove novojavljenog Sv. Mardarija Libertvilskog Čudotvorca, episkopa Longina, ali i molitve braće Srba iz Amerike. Domaćin ovogodišnjeg sabranja u pivskoj svetinji bio je Tadija Bajović, zajedno sa Crkvenim odborom manastira, a dio slavskog kolača i obavezu da hramovnu slavu pripreme naredne godine preuzeo je predsjednik opštine Plužine Mijuško Bajagić. Hramovna slava i slava cijele Pive protekla je uz bogat kulturno-duhovni program koji je vodio pjesnik Ranko Mićanović, a osim hora „Prepodobne mati Angeline“, kojim rukovodi profesor Ana Bojić, učestvovali su guslari Vojin Tepavčević iz Gacka i Ivan Vulić sa Žabljaka, gatačka kulturno -umjetnička društva „Zelengora“ i „Sava Vladislavić“, a iz Pive mladi dvojac Matija i Katarina Blagojević, kao i frulaš Radovan Suknović.Категорије
Друштво

Kamp orijentiringa u Gornjoj Brezni kod Plužina

Obučavaju buduće planinare

PLUŽINE Oko 50 djece i mladih iz nekoliko gradova Crne Gore polaznici su ovogodišnjeg kampa orijentiringa kojeg u plužinskom selu Gornja Brezna tradicionano organizuje Planinarsko-smučarsko društvo (PSD) „Javorak” iz Nikšića. Cilj kampa je da polaznici tokom sedmodnevnog boravka u prirodi osjete sve njene čari ali i da nauče da se snalaze na tim terenima. Učesnici tokom kampa borave u šatorima što je još jedan od načina da „osjete” prirodu.
PSD „Javorak“ više od deset godina organizujekamp orijentiringa u Gornjoj Brezni, i za taj period „iznjedrio” je brojne mlade planinare i istinske zaljubljenike u prirodu.
Категорије
Друштво

Građani rijeku brane protestima

BJELOPOLJSKA BISTRICA OPET NA UDARU INVESTITORA

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine juče je na sajtu opštine Bijelo Polje obavijestila zainteresovanu javnost da je „Bistrica klin enerdži” iz Podgorice podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane mHE „Bistrica” na rijeci Bistrici u Bijelom Polju. Portal Sjever CG piše da dok se vodeći ljudi u opštini Bijelo Polje hvale investicijom i milionima eura koji se ulažu u žičaru, infrastrukturu i pješačku stazu duž Đalovića klisure, koja prolazi tokom rijeke Bistrice, na drugu stranu se sprema druga investicija na Bistrici, izgradnja mHE.

Član Savjeta Mjesne zajednice „Bistrica” Uglješa Prebiračević kazao je da će se građani Bistrice oštro suprotstaviti izgradnji ove mHE.

– Niti je Savjet, niti građane bilo ko još kontaktirao o namjerama ove kompanije, a i ovakva namjera je suprotna investicijama i isplaniranom razvoju Bistrice, koje su u toku – istakao je Prebiračević.

On je naveo da će od predsjednika mjesne zajednice tražiti, da se odmah sazove sastanak Savjeta Mjesne zajednice Bistrica i zainteresovanih građana, gdje će predložiti da se pored ostalog organizuju i protesti na kojim će tražiti objašnjenje od lokalne uprave opštine Bijelo Polje o namjerama Agencije za životnu sredinu, kao i državnih institucija.

– Nećemo dozvoliti da nam niko uništava ovakvu rijeku, koja je od životnog značaja za razvoj ovog kraja, a samim tim i za građane, i umjesto da se svi borimo da zadržimo mlade da ostanu da žive u ovim krajevima, mi sve činimo da ih što više otjeramo da žive u drugim državama – istakao je Prebiračević.

Izvor: dan.co.me


Категорије
СНП

Joković čestitao Kolašincima Dan Opštine

Predsjednik Socijalističke narodne partije Crne Gore Vladimir Joković, čestitao je u svoje, i u ime SNP CG, građanima Kolašina Dan opštine uz želje za brži i snažniji napredak grada na Tari.
” Vjerujem da je znalačko iskorišćavanje izuzetnih potencijala Kolašina, garancija razvoja i boljeg života svih njegovih žitelja. Kolašin ima mogućnost da postane značajan centar crnogorskog sjevera, samo treba znati i umjeti, časno i pošteno kako su ljudi na ovim prostorima i navikli. Sačuvati prirodu, valorizovati njena bogatstva na pravi način i biće dobro svima, posebno Kolašincima”, kaže se u čestitiki predsjednika SNP CG Vladimira Jokovića.

Категорије
Култура

Veče karikature i humora

NA LJETNJOJ SCENI U PLUŽINAMA

Veče karikature, humora i satire održaće se u Plužinama 28. avgusta na Ljetnjoj sceni. Nastupiće poznati karikaturista Goran Šćekić, aforističar Baćko Milačić i humorista Vejo Kasalica. Pokrovitelji događaja su SO Plužine, Centar za kulturu Plužine i Park prirode „Piva”, a počinje u 20 časova.

Izvor: dan.co.me

Категорије
Култура

Duhovna akademija u Manastiru Savina

Povodom 28. avgusta, slave Manastira Savina, Uspenja presvjete Bogorodice, SPKD “Prosvjeta” i “Trg od ćirilice” priređuju duhovnu akademiju u porti Manastira.

Ovogodišnja akademija posvećena je Svetoj gospođi i 800 godina Srpske pravoslavne crkve, saopštavaju iz SPKD “Prosvjeta”.

Početak je zakazan večeras za 20 i 30 časova.

Izvor: https://radiojadran.com

Категорије
Друштво

Šćekić: Nećemo da trpimo teror ili bilo koju vrstu nasilja

Opština Berane izražava nezadovoljstvo i razočaranje povodom dešavanja u slučaju paljenja auta načelnika Кomunalne policije u Beranama, Aleksandra Ojdanića i tretiranja tog djela od strane Tužilaštva.

“Naime, prosto je nevjerovatno da čin paljenja auta prvom čovjeku Кomunalne policije ne predstavlja djelo koje se goni po službenoj dužnosti, već isključivo, kako kažu u tužilaštvu, privatnim putem. Ne možemo da se ne zapitamo šta je to trebalo da uradi počinilac ovog djela da bi tužilaštvo ovaj nerazumni čin okarakterisalo na pravi način”, ističe se u saopštenju službe za odnose s javnošću gradonačelnika Berana Dragoslava Dada Šćekića.

Naglašavaju da ne žele, niti imaju pravo da se miješaju u rad državnih organa, već da ukažu na značaj borbe protiv ovakvih i sličnih dešavanja, kako u Beranama, tako i u Crnoj Gori.

“Na ovaj način očigledno se nastavlja praksa po kojoj su počinioci navedenih krivičnih djela jači od države i zakona, a tužilaštvo u ovom slučaju, bojimo se, štiti iste, ili pak donosi odluke u pravcu njihove zaštite. Da li se tužilaštvo u ovom slučaju zapitalo je li ko mogao da strada u ovom terorističkom aktu, i koja je razlika između bacanja eksplozivne naprave i paljenja auta, imajući u vidu eksploziju, vatru, i sve ono što prati ovaj čin. Jesu li se u ovoj instituciji ijednom zapitali kakav je bio osjećaj u porodici te noći, kao i kod svih koji su u tim trenucima bili u neposrednom okruženju? Da li ovakvim tumačenjem tužilaštvo direktno motiviše kriminal i kriminalce? Je li ovo pokušaj klasične prijetnje i zastrašivanja? Otvoreno pitamo gospodu iz tužilaštva jesu li službenici Opštine Berane građani drugog reda i je li ovo poruka da će se i ubuduće svaki ovakav kriminalni čin uperen protiv radnika lokalne uprave u Beranama rješavati isključivo privatnim putem i na ličnoj osnovi? Ovakvim i sličnim odlukama prikazujete naš grad nesigurnim za život i šaljete poruke opšte nesigurnosti, straha i uznemirenosti! I da zaključimo, ako na ovakav način tretirate ovo nedjelo i odnosite se prema njemu i svemu onome što je prethodilo otvoreno vas pitamo da li vi na ovaj način, svjesno ili nesvjesno štitite kriminal i počinioce krivičnih djela”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, “ne možemo da ne primijetimo da nije prvi put da tužilaštvo, čast izuzecima, ovako postupa kada je riječ o radnicima i imovini beranske opštine”.

“Da li na ovaj način pojedini tužioci, iz njima znanih razloga direktno stavljaju na stranu počinioca ovakvih nedjela? Ovim se pokazuje da aktuelna državna vlast ne namjerava da prekine nasilje niti da kazni one koji ga sprovode. Кako smo uvijek i u svakoj prilici spremni da govorimo samo istinu, tako i sada pozdravljamo činjenicu da da su službenici Centra bezbjednosti Berane pronašli počinioce, profesionalno odradili svoj posao, uz vjeru da će i ubuduće preduzimati mjere da se počinioci ovakvih nedjela privedu pravdi. Ali ne želimo da prećutkujemo neshvatljive odluke tužilaštva. Ovo nije način da se uspostavi povjerenje u državi u kojoj je politička kriza na vrhuncu. Poslije ovoga jasno je zašto je povjerenje građana u državne institucije na minimumu”, piše u saopštenju.

Opština Berane poziva predsjednika Crne Gore, predsjednika Vlade kao i državnog tužioca da se direktno pozabave ovakvim odnosom tužilaštva.

“Mi smo svoji na svome, u svom gradu i svojoj državi. Nećemo da trpimo teror ili bilo koju vrstu nasilja. Opština Berane poziva sugrađane da ne odustaju od borbe za normalnu i pravednu Crnu Goru bez nasilja, i državu u kojoj zakoni jednako važe za sve, uz osjećaj bezbjednosti za sve građane naše države”, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: /portalanalitika.me

Категорије
Друштво

Да ли су службеници Општине Беране грађани другог реда?

Општина Беране изражава своје незадовољство и разочарање поводом дешавања у случају паљења аута начелника Комуналне полиције у Беранама, Александра Ојданића и третирања тог дјела од стране Тужилаштва. Наиме, просто је невјероватно да чин паљења аута првом човјеку Комуналне полиције не представља дјело које се гони по службеној дужности, већ искључиво, како кажу у тужилаштву, приватним путем. Не можемо да се не запитамо шта је то требало да уради починилац овог дјела да би тужилаштво овај неразумни чин окарактерисало на прави начин.

Не желимо, нити имамо право да се мијешамо у рад државних органа, али користимо и ову прилику да укажемо на значај борбе против оваквих и сличних дешавања, како у Беранама, тако и у Црној Гори. На овај начин очигледно се наставља пракса по којој су починиоци наведених кривичних дјела јачи од државе и закона, а тужилаштво у овом случају, бојимо се, штити исте, или пак доноси одлуке у правцу њихове заштите. Да ли се тужилаштво у овом случају запитало је ли ко могао да страда у овом терористичком акту, и која је разлика између бацања експлозивне направе и паљења аута, имајући у виду експлозију, ватру, и све оно што прати овај чин. Јесу ли се у овој институцији иједном запитали какав је био осјећај у породици те ноћи, као и код свих који су у тим тренуцима били у непосредном окружењу? Да ли оваквим тумачењем тужилаштво директно мотивише криминал и криминалце? Је ли ово покушај класичне пријетње и застрашивања? Отворено питамо господу из тужилаштва јесу ли службеници Општине Беране грађани другог реда и је ли ово порука да ће се и убудуће сваки овакав криминални чин уперен против радника локалне управе у Беранама рјешавати искључиво приватним путем и на личној основи? Оваквим и сличним одлукама приказујете наш град несигурним за живот и шаљете поруке опште несигурности, страха и узнемирености! И да закључимо, ако на овакав начин третирате ово недјело и односите се према њему и свему ономе што је претходило отворено вас питамо да ли ви на овај начин, свјесно или несвјесно штитите криминал и починиоце кривичних дјела?

Такође, не можемо да не примијетимо да није први пут да тужилаштво, част изузецима, овако поступа када је ријеч о радницима и имовини беранске Општине. Да ли на овај начин поједини тужиоци, из њима знаних разлога директно стављају на страну починиоца оваквих недјела?

Овим се , на жалост показује да актуелна државна власт не намјерава да прекине насиље нити да казни оне који га спроводе.

Како смо увијек и у свакој прилици спремни да говоримо само истину, тако и сада поздрављамо чињеницу да да су службеници Центра безбједности Беране пронашли починиоце, професионално одрадили свој посао, уз вјеру да ће и убудуће предузимати мјере да се починиоци оваквих недјела приведу правди. Али не желимо да прећуткујемо несхватљиве одлуке тужилаштва. Ово није начин да се успостави повјерење у држави у којој је политичка криза на врхунцу. Послије овога јасно је зашто је повјерење грађана у државне институције на минимуму.

Општина Беране позива предсједника Црне Горе, предсједника Владе као и државног тужиоца да се директно позабаве оваквим односом тужилаштва. Ми смо своји на своме, у свом граду и својој држави. Нећемо да трпимо терор или било коју врсту насиља.

Општина Беране позива суграђане да не одустају од борбе за нормалну и праведну Црну Гору без насиља, и државу у којој закони једнако важе за све, уз осјећај безбједности за све грађане наше државе.

Izvor: berane.me